Navigácia

 • Uskutoční sa...

   

  Február

  • 2.2.2015 (pondelok) Polročné prázdniny
  • 13.2.2015 (piatok) Valentínske srdce, súťaž o najkrajšiu Valentínku
  • 15.2.2015 (nedeľa) Detský karneval o 15.00 hod. v KD v Špačinciach
  • 16.2.2015 (pondelok) Hollého pamätník, Rozprávkové vretienko
  • 16.2.2015 (pondelok) Deň Eskimákov (4. a 5. roč.)
  • 25.2.2015 (streda) Geografia – obvodné kolo           
 •     POZVÁNKA NA KARNEVAL

  Základná škola s materskou školou Špačince

  v spolupráci so ZRPŠ pri ZŠ Špačince

  pozýva všetky deti dňa 15.2.2015 na Detský karneval

  do kultúrneho domu v Špačinciach od 15.00 - 18.00 hod.

  Prezentácia masiek: 15.00 - 16.00 hod.

  Čaká Vás šašo Jašo, profesionálni animátori, množstvo pekných cien,

  sladkosti, tombola, občerstvenie, detská diskotéka

   

  Tešíme sa na Vašu účasť!

   

   

          Milí rodičia,               

  Detský karneval je už predo dvermi (15.02.2015 v nedeľu), ale bohužiaľ nemáme dosť cien, aby mohli byť ocenené všetky masky. Tak Vás touto cestou prosím o pomoc s cenami. Prineste prosím do školy do 10.02. (utorok) akúkoľvek maličkosť, ktorá deti poteší (farbičky, fixky, plastelínu, sladkosti, zápisníčky, malú hračku, bublifuk, omaľovánky, karty, nálepky, kto chce, tak aj peniaze.) Nemusí to byť nič veľké a drahé, stačí aj maličkosť. Ďakujem v mene Našich detí.       Jana Filinová         

 • 16. 1. 2015

  Do galérie Zápis žiakov do 1. ročníka (15.1.) boli pridané fotografie.

  Dňa 15. januára 2015 sa na našej Základnej škole s materskou školou Špačince uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2015/2016. Celkovo bolo zapísaných 27 detí (12 dievčat a 15 chlapcov).  Zo zapísaných detí je 19 zo Špačiniec, 5 detí z Trnavy, 1 dieťa z Horného Dubového, 1 dieťa z Bohdanoviec nad Trnavou a 1 dieťa zo Žákoviec.

   

 • 16. 1. 2015

  Do galérie Majstrovstvá okresu v Basketbale (13.1.) boli pridané fotografie.

  Dňa 13.1.2015 sa na ZŠ s MŠ Spartakovská v Trnave uskutočnili Majstrovstvá okresu v Basketbale základných škôl pre školský rok 2014/2015. Tejto súťaže, ktorú zorganizovala Kalokagatia – CVČ v Trnave, sa zúčastnili aj naši žiaci 9. ročníka pod vedením PaedDr. Kalapoša. Naša škola sa umiestnila na peknom treťom mieste.

   

  Umiestnenie:

  1. miesto: ZŠ s MŠ Spartakovská

  2. miesto: ZŠ Gorkého

  3. miesto: ZŠ s MŠ Špačince

  4. miesto: ZŠ s MŠ Smolenice

 • PF 2015

   

  Nový rok plný lásky a pokoja nech každú radosť znásobí.

  Nový rok čistý a biely ako sneh, v živote len šťastie, zdravie a smiech.

  Šťastný Nový rok 2015 Vám prajú zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Špačince.

   

   

   

 • Oznamujeme občanom obce, že ZŠ s MŠ Špačince odoberá použité rastlinné oleje z prípravy jedál, ktoré môžu občania našej obce odovzdať v areáli školy u vedúcej školskej jedálne p. Borisovej v pracovných dňoch utorok a štvrtok v čase od 12.00 - do 14.00 hod.

  Ziskom zo zberu pomôžete našej škole!

  Prečo je potrebné použitý rastlinný olej zbierať:

  • použitý rastlinný olej upcháva žumpy, kanalizáciu a zhoršuje čistenie odpadových vôd v ČOV,
  • je možné ho využiť pri výrobe biopalív, čím sa šetria prírodné zdroje,
  • recykláciou použitého oleja nedochádza k znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd

   

  Veríme, že zber použitých rastlinných olejov privítajú mnohí občania a tento zber bude prebiehať

  k spokojnosti všetkých občanov obce.

      Vedenie ZŠ s MŠ Špačince

 • 21. 12. 2014

  Do galérie Vianočná akadémia (19.12.) boli pridané fotografie.

  Pred vianočnými prázdninami 19.12.2014 sa v telocvični našej školy uskutočnila Vianočná akadémia. Program zahájil riaditeľ školy PaedDr. Peter Kalapoš, ktorý zároveň odovzdal diplomy a ceny umiestneným žiakom z rôznych súťaží. Na akadémii vystúpili žiaci prvého aj druhého stupňa so svojim vianočným programom pod vedením triednych učiteľov. Deti spievali pekné vianočné piesne, recitovali básne a tiež aj zatancovali veselé tančeky. Na konci programu vystúpili žiaci dramatického krúžku pod vedením Mgr. Kalinayovej, ktorí si pre nás pripravili pekné divadelné predstavenie o Vianociach. Po programe všetci spokojne s peknými zážitkami a radostnými tvárami odchádzali domov osláviť vianočné sviatky.

 • 27. 12. 2014

  Do galérie Vianočná súťaž vo výrobe stromčekov (18.12.) boli pridané fotografie.

  Pred Vianocami sa v škole na 2. stupni uskutočnila výtvarná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka vo výrobe vianočného stromčeka s použitím rôznych materiálov pod vedením Mgr. Kalinayovej.

   

  Umiestnenie:

  1. miesto: Marco Gurin 5.A

  2. miesto: Mina Nabizada 6.A

  3. miesto: Lenka Šaradínová 7.A

   

 • 20. 12. 2014

  Do galérie Vianočná besiedka na 1.stupni (18.12.) boli pridané fotografie.

  Dňa 18.12.2014 sa na 1. stupni uskutočnila vianočná besiedka pod vedením Mgr. Bokorovej, Mgr. Hulíkovej, Mgr. Kollárovej a Mgr. Vallovej.

 • 18. 12. 2014

  Do galérie Vianočný výchovný koncert (17.12.) boli pridané fotografie.

  V telocvični našej školy sa v stredu 17.12.2014 uskutočnil vianočný výchovný koncert. Na koncerte odzneli okrem slovenských vianočných piesní aj známe české a anglické piesne. Do spevu sa zapojili aj naši žiaci, ktorí nemali strach zaspievať pred celým publikom.

 • 17. 12. 2014

  Do galérie Turistický krúžok - Bratislava (14.12.) boli pridané fotografie.

  Na Turistickom krúžku navštívili žiaci v nedeľu 14.12.2014 bratislavské vianočné trhy pod vedením Mgr. Kalinayovej.

 • 15. 12. 2014

  Do galérie Mikuláš v škole (5.12.) boli pridané fotografie.

  V piatok 5.12.2014 navštívil našich žiakov v škole Mikuláš. No neprišiel sám, so sebou si zobral aj svojich pomocníkov - anjelov a čertov. Deti darovali Mikulášovi peknú pesničku a básničku a on sa im odvďačil sladkosťami a ovocím. Anjel rozdával úsmev a dobrú náladu, čertíci uhlie a neposlušné deti šupli do mecha.

 • 13. 12. 2014

  Do galérie Prikrmovanie vtáčikov v ŠKD boli pridané fotografie.

  Na prírodovedno-environmentálnej oblasti výchovy sme sa s deťmi v ŠKD rozprávali o tom, ako by sme sa mali počas zimného obdobia starať o vtáčiky, ktoré u nás prezimujú. Deti kreslili návrhy na búdky pre vtáčiky a cez rekreačnú činnosť pod vedením vychovávateľky Mgr. Kolenčiakovej a Čálikovej nasypávali krmivo do krmítok pre vtáčiky, ktoré máme umiestnené na školskom dvore.

 • Človeče nehnevaj sa - súťaž (5.12.)