Navigácia

 • Uskutoční sa...

  Október

  • 9.10.2015 (piatok) Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Superstar – triedne kolo
  • 12.10.2015 Výtvarná súťaž „Naše hory“ 1. a 2. stupeň
  • Šarkaniáda
  • 23.10.2015 (piatok) 14.00 –  1500 hod. Divadelné predstavenie v ŠKD „APAČI PAPÁČI“
  • Jesenné prázdniny 29.10 – 30. 10.2015, vyučovanie sa začína 2.11.2015 (pondelok)
 • 7. 10. 2015

  Do galérií Výstava ovocia a zeleniny v KD (28.9.) boli pridané fotografie.

  Deti našej školy si boli v pondelok 28.9.2015 pod vedením triednych učiteľov pozrieť výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa konala v kultúrnom dome v Špačinciach. Na výstave boli umiestnené aj výtvarné práce našich detí.

   

 • 5. 10. 2015

  Do galérie Uvítanie prvákov v ŠKD boli pridané fotografie.

  Pod vedením vychovávateliek pani Čálikovej, Mgr. Kolenčiakovej a Mgr. Gajarskej sa v ŠKD uskutočnilo uvítanie našich nových žiakov - prváčikov. Starší žiaci z druhého a tretieho oddelenia ŠKD pre prvákov vyrobili srdiečkové náhrdelníky, ktoré im potom podarovali. Na školskom dvore vychovávateľky pre deti pripravili spoločnú športovú súťaž „Beh okolo kužeľov“. Deti boli rozdelené do dvoch družstiev, v ktorých boli deti pomiešané zo všetkých troch oddelení. Súťaž bola zameraná na rozvoj kolektívnej spolupráce, rešpektu a tolerancie.

 • 5. 10. 2015

  Do galérie Beseda s umelcom Vlastimilom Harapesom (5.10.) boli pridané fotografie.

  V pondelok 5.10.2015 sa o 9.00 hod. v telocvični našej školy uskutočnila beseda so známym umelcom Vlastimilom Harapesom. Žiaci mali možnosť osobne spoznať tohto známeho českého herca, tanečníka, režiséra, choreografa, tanečného pedagóga, dlhoročného člena a sólistu baletu Národného divadla v Prahe. Spolu s ním prišiel aj Miro Fančovič, ktorý s ním viedol rozhovor. Známy umelec Harapes deťom porozprával o svojom detstve, o svojej práci a profesionálnych úspechoch. Okrem toho zaspieval piesne a deťom ochotne odpovedal na ich otázky.

 • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

    

  Poradie tried podľa najvyššieho priemeru nazbieraného papiera na žiaka príslušnej triedy

   

            PORADIE   TRIED  

  P.č.

  Trieda

  Počet ž.

  Tr. učiteľ

  Množstvo

  Priemer na žiaka

  1.

  2.B

  12

  p. Kollárová

  2.712 kg

  226 kg

  2.

  1.B

  13

  p. Hanusová

  1.551 kg

  119,3 kg

  3.

  4.A

  20

  p. Rajnicová

  1.923 kg

  96,2 kg

  4.

  2.A

  15

  p. Poláčková

  1.364 kg

  90,9 kg

  5.

  5.A

  18

  p. Kortišová

  1.138 kg

  63,2 kg

  6.

  3.A

  22

  p. Hulíková

  1.358 kg

  61,7 kg

  7.

  5.B

  17

  p. Válková

  1.039 kg

  61,1 kg

  8.

  6.A

  16

  p. Kalinayová

  909 kg

  56,8 kg

  9.

  1.A

  12

  p. Bokorová

  583 kg

  48,6 kg

  10.

  8.A

  19

  p. Vytopil

  893 kg

  47 kg

  11.

  7.A

  16

  p. Klačová

  552 kg

  34,5 kg

  12.

  9.A

  24

  p. Ťažká

  453 kg

  18,9 kg

   

  Spolu  :     204 žiakov       14.475 kg   70,95 kg

   

  NAJLEPŠÍ   JEDNOTLIVCI

   

  Poradie

  Meno

  Trieda

  kg

  1.

  Danišová Sarah

  2.B

  2.344 kg

  2.

  Čuntalová Nela

  1.B

  1.071 kg

  3.

  Kováč Tomáš

  4.A

  1.023 kg

  4.

  Anettová Karin

  2.A

     723 kg

  5.

  Sedlák Matúš

  5.B

     481 kg

   

   

          

   

   

   

           ĎAKUJEME

 • Návšteva divadelného predstavenia American Dream (29.9.)

  Dňa 29.9.2015 sa žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka pod vedením Mgr. Ťažkej zúčastnili divadelného predstavenia s názvom „American Dream“ v Kine Hviezda v Trnave. Predstavenie nám pripravili skvelí herci z divadelného centra v Martine. Výborne sme sa pobavili a čo to sme sa aj priučili.

 • 27. 9. 2015

  Do galérie Športové hry (24.9.) boli pridané fotografie.

 • 23. 9. 2015

  Do galérie Mladý záhradkár (18.9.) boli pridané fotografie.

  Ako tradične aj tento rok sa na 2. stupni konala súťaž a výstava Mladých záhradkárov pod vedením Mgr. Kalinayovej. Mali sme možnosť obdivovať rôzne druhy ovocia a zeleniny a rozmanitosť úrody zo Špačinských záhrad. Ďakujeme všetkým zúčastneným, avšak prvé miesto v súťaži získala trieda 5.A. Srdečne gratulujeme a tešíme sa, že ako nováčikovia na našom stupni máte záujem o aktivity tých starších.

 • 2. 9. 2015

  Do galérie Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 boli pridané fotografie.

  V stredu 2. septembra 2015 sa na ZŠ v Špačinciach uskutočnilo Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016. Riaditeľ školy PaedDr. Peter Kalapoš slávnostne privítal všetkých našich pedagógov, žiakov a tých najmenších - našich prváčikov, ktorí prišli do školy v sprievode svojich rodičov.

 • 30. 6. 2015

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2014/2015 boli pridané fotografie.

  V utorok 30. júna 2015 sa na 2.stupni ZŠ uskutočnilo Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015. Riaditeľ školy PaedDr. Peter Kalapoš predniesol pred všetkými žiakmi a učiteľmi slávnostný príhovor a spoločne s pani zástupkyňou Mgr. Haščíkovou odovzdali ocenenie najlepším žiakom z každej triedy. Triedne pani učiteľky odovzdali žiakom vysvedčenia a spokojne všetci odchádzali domov na vytúžené letné prázdniny.

   

   

 • 28. 6. 2015

  Do galérie ODZVONILO - rozlúčka s deviatakmi (25.6.) boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 25. júna 2015 „odzvonilo“ pre žiakov 9. ročníka. Naši deviataci sa o 10.30 hod. rozlúčili s riaditeľom školy  PaedDr. Petrom Kalapošom, triednou pani učiteľkou RNDr. Ingrid Kortišovou, PhD. a s ostatnými pedagógmi a žiakmi školy. Neskôr sa deviataci presunuli do jedálne ZŠ, kde sa pre nich konala Rozlúčková slávnosť. Na slávnosti pokračovala rozlúčka s programom, ktorého súčasťou bolo aj podpísanie sa žiakov do školskej kroniky. Na rozlúčkovej slávnosti nechýbal spoločný prípitok, občerstvenie, torta, tanec a dobrá nálada.

 • 3. 7. 2015

  Do galérie ŠKD boli pridané fotografie.

 • POĎAKOVANIE

  Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať rodine Jurányiovej, ktorá pre našu školu sponzorsky zabezpečila a doviezla nový nábytok.

  ĎAKUJEME!!!

                          vedenie ZŠ a naše deti

 • 27. 6. 2015

  Do galérie Deň zvierat (25.6.) boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 25.6.2015 od 8.00 hod. do 9.30 hod. sa na 1. stupni ZŠ uskutočnila výstava zvierat pod vedením Mgr. Hulíkovej a Mgr. Kolenčiakovej. Deti si do školy priniesli svoje domáce zvieratko a vypracovaný projekt. Do školy nás prišli pozrieť tieto zvieratká: škrečok BIBI, morča Mucinka, zajačik Fliačik, korytnačka Zorka, Africký slimák ARDY, Kuriatka Prúžik, Hnedka a Golierik, Gekončík nočný GEKI, psík NIRA, morčiatka BIBI a SISI, rak, škrečok Maximilián Fúzik, zakrslý králik UŠKO a Chlpko, morča Kvičko a mačička Olga Katrin´s.

 • 25. 6. 2015

  Do galérie Deň indiánov (22.6.) boli pridané fotografie.

  Dňa 22.6.2015 si žiaci 4. a 5. ročníka pod vedením triednych p. učiteliek Mgr. Kalinayovej, Mgr. Hulíkovej a Mgr. Bokorovej pripravili Deň indiánov. Deti si opekali špekáčiky a iné dobroty. Po opekaní boli pre ne pripravené rôzne aktivity. Najprv sa žiaci rozdelili na dva tímy, pomaľovali si tváre a medzi sebou súťažili v dvoch disciplínach – v Boji dvoch kmeňov a streľbe. Nakoniec si všetci vyrobili amulety.

 • 24. 6. 2015

  Do galérie Účelové cvičenie (22.6.) boli pridané fotografie.

  Dňa 22.6.2015 sa na ZŠ v Špačinciach uskutočnili pre žiakov 1. stupňa didaktické hry a pre žiakov 2. stupňa účelové cvičenie. V triedach sa žiaci oboznámili s metodikou činnosti pri vzniku mimoriadnej udalosti a po vyhlásení stupňov pohotovosti napr. pri vzniku rozsiahleho požiaru, pri vzniku ohrozenia povodňami, pri ohrození úniku nebezpečnej látky, pri havárii Jadrovej elektrárne – Jaslovské Bohunice, pri vzniku mimoriadnej udalosti a po vyhlásení stupňov pohotovosti.  O 10,30 hod. - 11,30 hod. bola pre žiakov školy ukážka DHZZ Špačince na miestnom ihrisku TJ Špačince. Teoretické vedomosti si deti vyskúšali priamo v teréne.

 • 23. 6. 2015

  Do galérie Vých. koncert „Všetko je vlastne inak“ (19.6.) boli pridané fotografie.

  V piatok 19.6.2015 sa v telocvični našej školy uskutočnil výchovný koncert pod názvom „Všetko je vlastne inak“.  Koncert bol zameraný na tému Médiá, ktoré ovplyvňujú každého z nás. Hlavnou myšlienkou koncertu bolo vysvetliť deťom, že nie všetko, čo v médiách vidíme a počujeme, je naozaj pravda. Známe piesne sme si vypočuli od superstáristky Paulíny Ištvancovej, súťažiacej v Československej Superstar, ktorá pochádza z Dolnej Krupej. Na koncerte zaspievala spolu so svojim otcom a priblížila nám svoj životný príbeh, ktorý sa odohral počas jej účinkovania v Československej Superstar.

 • 14. 6. 2015

  Do galérie Špačinský kotlík (13.6.) boli pridané fotografie.

  Aj naša škola sa zapojila do obecnej akcie s názvom Špačinský kotlík, ktorá sa konala v sobotu 13.júna 2015 v parku pri KD. Do súťaže sa celkovo zapojilo 21 družstiev, ktoré aj napriek horúcemu počasiu varili v parku guláš. Našu školu na súťaži reprezentoval riaditeľ školy PaedDr. Peter Kalapoš, pedagógovia Mgr. Oľga Kolenčiaková a Mgr. Jana Kollárová s manželom p. Kollárom, našich žiakov zastupoval Kevin Anthony Kalapoš a Peter Nádaský. Zo súťaže „preteky na fúrikoch“ si naša škola odniesla diplom za 1. miesto. Na podujatí sa predalo 526 gulášových poukazov. Návštevníci „špačinského kotlíku“, ktorí si zakúpili tento gulášový poukaz, podporili deti MŠ a ZŠ Špačince. Výťažok pre deti spolu činil 1052 €. Ďakujeme organizátorom podujatia (Obecnému úradu v Špačinciach a Branislavovi Slezákovi), súťažným tímom a všetkým, ktorí prišli podporiť našu školu a zakúpili si tento poukaz.

  Výsledky v súťaži o najlepší guláš:
  1. miesto DFSk Špačinčanka  (89 hlasov)
  2. miesto Fishing TEAM  (62 hlasov)
  3. miesto PZ Svornosť  (48 hlasov)

   

 • Penaltový kráľ v ŠKD

   

  Pod vedením vychovávateľky Mgr. Kolenčiakovej sa v ŠKD 2. uskutočnila športová súťaž Penaltový kráľ.  Žiaci si zasúťažili na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ. V bráne chytal Samuel Chrenko a Simon Mitter. Najlepší traja žiaci boli odmenení diplomom a medailou.

  Umiestnenie:

  1. miesto: Michal Demovič
  2. miesto: Tomáš Kováč
  3. miesto: Samuel Kudelás
 • 9. 6. 2015

  Do galérie ZOO a RTVS 2.A (2.6.) boli pridané fotografie.

  V utorok 2. júna 2015 pocestovali žiaci 2. ročníka pod vedením Mgr. Vallovej a Mgr. Kolenčiakovej na školský výlet do Bratislavy. V našom hlavnom meste navštívili zoologickú záhradu a DINOPARK. Neskôr sa presunuli na exkurziu do slovenskej televízie STV. Deti si poprezerali televízne štúdiá a zúčastnili sa aj pri natáčaní televíznej relácie. Žiaci mali možnosť sa preniesť do sveta televízie, vidieť a odskúšať si rôzne filmové a televízne triky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Špačince
  Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
  Ulička 292, 919 51 Špačince - Materská škola
 • +421 33 5573 136 - riaditeľ, zástupca, fax
  +421 33 5340 240 - ekonómka
  +421 33 5573 188 - vedúca jedálne
  +421 33 5573 156 - materská škola

Fotogaléria