Navigácia

 • Uskutoční sa...

  Marec

  • 29.3.2015 (nedeľa) Mladý cestovateľ – výstava zvierat „Akvatera Trnava“
  • 30.3.2015 (pondelok) Aerobic maratón – Mestská športová hala Slávia Trnava
  • 31.3.2015 (utorok) Veľkonočné aranžovanie
  • Veľkonočné prádzniny od 2.4. - do 7.4.2015
 • 28. 3. 2015

  Do galérie Návšteva obecnej knižnice - deti ŠKD (25.3.) boli pridané fotografie.

  Pri príležitosti mesiaca kníh sme s deťmi zo ŠKD navštívili dňa 25.3.2015 obecnú knižnicu v Špačinciach pod vedením Mgr. Kolenčiakovej, Mgr. Rajnicovej a pani Čálikovej. V knižnici si deti poprezerali rôzne pekné knihy, oboznámili sa s knižničným poriadkom a dostali nové čitateľské preukazy. Deťom sa návšteva knižnice veľmi páčila, preto sa rozhodli knižnicu navštevovať aj v budúcnosti.

 • Základná škola s materskou školou  Špačince

  P O Z V Á N K A

  na XVIII. ročník Špačinského jarného krosu

  Riaditeľstvo školy  srdečne pozýva žiakov I. stupňa ZŠ Špačince na

  XVIII. ročník Špačinského jarného krosu,

  ktorý sa uskutoční dňa

  27. apríla 2015 (pondelok) so začiatkom o 10.00 hod.

  v areáli ZŠ Špačince

   

  Kategórie:     

  A) mladší žiaci (I. – II. ročník)         o 10.00 - 10.15  hod.

  B) mladšie žiačky (I. – II. ročník)   o 10.20 - 10.35 hod.

  C) starší žiaci (III. – IV. ročník)       o 10.40 - 11.05 hod.

  D) staršie žiačky (III. – IV. ročník)  o 11.10 - 11.35 hod

   

  Dĺžka trate cca 500 m.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

   PaedDr. Peter Kalapoš    

  riaditeľ školy  

   

   

 • Pozvánka na Špačinský jarný kros (hostia)

   

  Základná škola s materskou školou  Špačince

   

  P O Z V Á N K A

  na XVIII. ročník Špačinského jarného krosu

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Špačinciach  Vás srdečne  pozýva na

   

  XVIII. ročník Špačinského jarného krosu,

  ktorý sa uskutoční dňa

  27. apríla 2015 (pondelok) so začiatkom o 11.45 hod.

  v areáli ZŠ Špačince (viď. propozície).

   

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

                                                                   PaedDr. Peter Kalapoš

    riaditeľ školy

  Špačince 23.03.2015

   

  Základná škola s materskou školou  Špačince

   

  P R O P O Z Í C I E

   

  XVIII. ročník Špačinského jarného krosu,

  Dátum konania: 27. apríl 2015

  Miesto: areál ZŠ v Špačinciach

  Štartujúci: žiaci  pozvaných základných škôl z obcí Kátlovce, Jaslovské Bohunice, Ružindol, Dechtice, Dolná Krupá, Trstín, Dobrá Voda, Špačince

   

  Kategória / dĺžka trate:     

  starší žiaci nar. 01.09.1999 a mladší          / 3 km

  staršie žiačky nar. 01.09.1999 a mladšie   / 1 km   

  mladší žiaci nar. 01.09.2002 a mladší        / 3 km

  mladšie žiačky nar. 01.09.2002 a mladšie / 1 km   

   

  Prihlášky zasielajte na riaditeľstvo ZŠ s MŠ Špačince, Hlavná 626/2, 919 51 Špačince.

  Prezentácia: vestibul ŠJ ZŠ Špačince od 11.00 – 11.30 hod.

  Odmeny: traja najlepší v každej kategórii získajú vecné ceny, diplomy a medaily

  Cestovné účastníkom hradí vysielajúca organizácia.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

  PaedDr. Peter Kalapoš

      riaditeľ školy

  email: peter.kalapos@gmail.com, tel.: 033 557 31 36

   

   

  P r i h l á š k a

   

  Na XIII. ročník Špačinského jarného krosu

   

  Škola:         ........................................................................................

   

  Kategórie: (meno, priezvisko, dátum narodenia)

   

  1. starší žiaci:        1. ...........................................................................

     

   2. ...........................................................................

   

   3. ...........................................................................

   

  1. staršie žiačky    1. ...........................................................................

   

    2. ...........................................................................

   

    3. ...........................................................................

   

  1. mladší žiaci        1. ...........................................................................

   

     2. ...........................................................................

   

     3. ...........................................................................

   

  1.  mladšie žiačky  1. ...........................................................................

   

     2. ........................................................................... 

   

     3. ...........................................................................

        

   

  Pedagogický dozor – vyučujúci: ...............................................................................

   

   

  Dátum:  ....................................

      ...................................................

                pečiatka a podpis riaditeľa školy

   

  Poznámka: vyplnenú prihlášku zašlite obratom najneskoršie do 16.04.2015 na adresu: Základná škola s materskou školou, Hlavná 626/2, 919 51 Špačince.

 • 26. 3. 2015

  Do galérie Kreatívne dielne boli pridané fotografie.

 • 22. 3. 2015

  Do galérie Tvorba školského ovocného sadu (18. - 20.3.) boli pridané fotografie.

  S príchodom jari sa aj na našej škole venujeme prácam vonku, kde sa môžu žiaci učiť praktickým veciam potrebným do života. V mesiaci marec prebehli na škole práce spojené s vytvorením školského ovocného sadu. Pod vedením riaditeľa PaedDr. Kalapoša a pána školníka sa k prácam neváhali pripojiť aj žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. S vytvorením ovocného sadu sa naši žiaci môžu častejšie venovať záhradkárskym prácam, pri ktorých si budujú vzťah nielen k samotnej práci, ale aj k svojmu okoliu a tým napomáhať životnému prostrediu.

 • 19. 3. 2015

  Do galérie Biblická olympiáda (12.3.) boli pridané fotografie.

  Dňa 12.3. sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. P. Vytopila zúčastnili okresného kola Biblickej olympiády, usporiadanej v priestoroch GAM v Trnave. Predsedom hodnotiacej komisie bol vdp. dekan Ľ. Hašan. Naše duo v zložení M. Vidlička (7.A), Š. Selnekovič (5.A) sa poriadne potrápilo a dosiahlo čestný úspech.

 • 16. 3. 2015

  Do galérie Malý Futbal Jednota Cup (12.-13.3.) boli pridané fotografie.

  Žiaci 2. stupňa  sa pod vedením Mgr. Klačovej zúčastnili futbalového zápasu v Malom Futbale Jednota Cup. Vo štvrtok 12.3.2015 sa zapojili chlapci do futbalového turnaja v Zavare a obsadili 3. miesto. V piatok 13.3.2015 odohrali dievčatá futbalový zápas v Hrnčiarovciach nad Parnou a vybojovali si taktiež 3. miesto.

 • 10. 3. 2015

  Do galérie Dúhový autobus - divadlo v ŠKD (9.3.) boli pridané fotografie.

  V ŠKD sa v pondelok 9.3.2015 uskutočnilo divadelné predstavenie s názvom „Dúhový autobus“. Divadielko nám prišiel zahrať bábkoherec Martin Žák z divadla Agapé. Deti spolu s dúhovým autobusom Hugom zažili zábavnú a dobrodružnú cestu okolo sveta. Na potulkách spoznali mnohé krajiny, navštívili rôzne veľkomestá a zoznámili sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí žijú na tomto farebnom svete. Divadielko bolo oživené veselými detskými pesničkami.

 • Podporte našu školu 2 %

   

  Vážení rodičia a občania!

   

       Základná škola s materskou školou Špačince je inštitúcia, ktorej úlohou je vychovávať a vzdelávať. V našom záujme je vytvárať deťom podmienky, v ktorých sa môže výchovno-vzdelávací proces realizovať dôstojne, rešpektujúc  súčasné trendy modernizácie vyučovacieho procesu.

       Dovoľujeme si Vás preto osloviť a požiadať o podporu v našom úsilí skvalitniť výučbu v našej škole a zabezpečiť deťom dôstojné vyučovacie podmienky.

       V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete podporiť naše ciele poukázaním sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

       Finančné prostriedky získané touto formou budú použité na nákup keramických tabúľ do tried, vďaka ktorým budeme môcť výrazne znížiť vplyv prachových alergénov na zdravie detí.

   

  V prípade Vášho rozhodnutia podporiť našu školu Vám ďakujeme.

   

  S úctou

   

       PaedDr. Peter Kalapoš

            riaditeľ školy 

   

   

         Najneskôr do 15. apríla 2015 doručte prosím vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane triednemu učiteľovi Vášho syna/dcéry. Škola zabezpečí hromadné doručenie Vyhlásení a Potvrdení príslušným daňovým úradom.

   

     Vyhlásenie

   

 • 3. 3. 2015

  Do galérie Výchovný koncert (27.2.) boli pridané fotografie.

  V piatok 27.2.2015 pred jarnými prázdninami sa v telocvični našej školy uskutočnil výchovný koncert s názvom „Hudba na viac spôsobov“.  Koncert pre žiakov 1. aj 2. stupňa mal výchovno-vzdelávací program, v ktorom vystúpil známy protagonista Miro Fančovič. Počas koncertu zazneli viaceré piesne aj v podaní superstáristky Barbory Balúchovej.

 • 2. 3. 2015

  Do galérie Hollého pamätník (25.2.) boli pridané fotografie.

  V stredu 25.2.2015 sa v spoločenskej miestnosti 1. stupňa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Na priebeh súťaže dohliadali pedagógovia Mgr. Vytopil, Mgr. Hulíková a Mgr. Klačová, ktorí boli obsadení v porote.

  Vyhodnotenie:

  I. kategória – poézia

  1. Šeligová  Dominika  3.A

  2. Vidová  Nina 2.A

  3. Prodaj  Samuel 3.A

   

  II. kategória – poézia    

  1.  Okálová  Barbora 4.B

  2.  Mesároš  Pavol 4.B     

  3.  Slezák  Matej 4.B    

  próza

  1. neudelené

  2. Nabizada  Mina 6.A

  3. Zmund  Alexander 4.A

   

  III. kategória – poézia  

  1. neudelené           

  2. neudelené          

  3. Červený Adam 7.A     

  próza

  1. Kristová  Radka 8.A

  2. Havlasová  Sára 8.A

  3. Mesárošová  Jarka 8.A

   

 • 1. 3. 2015

  Do galérie Štvrtáci - stavbári (23.2.) boli pridané fotografie.

 • 1. 3. 2015

  Do galérie Kreatívne dielne boli pridané fotografie.

 • 23. 2. 2015

  Do galérie Návšteva múzea (22.2.) boli pridané fotografie.

  V nedeľu 22.2.2015 navštívili žiaci krúžku Mladý cestovateľ Západoslovenské múzeum v Trnave pod vedením pani Čálikovej. Deti si pozreli výstavu olejomalieb PaedDr. Vilmy Holickej s názvom „Ozvena“. K 60. výročiu založenia Západoslovenského múzea sa zoznámili s desiatimi najzaujímavejšími exponátmi z múzea. Prešli sa od sakrálnej výstavy do expozície Gotická Trnava,  Krásy zašlých čias, Umelecké remeslo v Číne a Japonsku, videli Archeologickú výstavu a výstavu zvierat. Okrem toho si prezreli aj Oratórium – modlitebňu. Celou prehliadkou výstavy ich prevádzala pani Milada Mášiková.

 • 18. 2. 2015

  Do galérie Detský karneval (15.2.) boli pridané fotografie.

  V nedeľu 15.2.2015 sa v kultúrnom dome v Špačinciach konal Detský karneval so začiatkom o 15.00 hodine. Deti prišli v rôznych karnevalových kostýmoch, z ktorých porota vybrala 25 najkrajších. Všetky masky  boli odmenené peknými cenami. Deti prišiel zabaviť šašo, ktorý im zahral a zaspieval. Nechýbala tu ani tombola o pekné ceny. Podujatie organizovala Základná škola s materskou školou Špačince v spolupráci so ZRPŠ pri ZŠ Špačince. V mene všetkých detí ďakujeme rodičom a sponzorom za pomoc pri poskytnutí cien a finančných prostriedkov.

  Umiestnenie masiek:

  1. miesto: č. 60 Motýľ

  2. miesto: č. 41 Drak Bezzúbka

  3. miesto: č. 146 Slnečnica

  4. miesto: č. 24 Popcorn

  5. miesto: č. 4 Poštová schránka

  6. miesto: č. 83 Sanitka

  7. miesto: č. 28, 126 Rubiková kocka

  8. miesto: č. 103 Vilma Flinstonová

  9. miesto: č. 61 Pavúk

  10. miesto: č. 27 Babička

  11. miesto: č. 35 Semafor

  12. miesto: č. 44 Pingu

  13. miesto: č. 3 Snehová kráľovná

  14. miesto: č. 52 Pyšný páv

  15. miesto: č. 64 Slimák

  16. miesto: č. 7 Avatar

  17. miesto: č. 73 Lokomotíva

  18. miesto: č. 76 Zima

  19. miesto: č. 79 Pirátka Katka

  20. miesto: č. 87 Čertík Adamko

  21. miesto: č. 58 Traktor

  22. miesto: č. 31 Veštica

  23. miesto: č. 19 Mačička

  24. miesto: č. 21 Múmia

  25. miesto: č. 88 Väzeň

   

  Základná škola s materskou školou Špačince ďakuje sponzorom detského karnevalu:

  Sponzori

  • Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Špačince
  • Obecný úrad Špačince
  • Obecný úrad Horné Dubové
  • Junastav, p. Ing. Martin Junas
  • D-O-S, p. Jozef Čmehýl
  • p. Ing. Peter Kollár – sprostredkovanie, predaj
  • Autokoll, p. Zuzana Kollárová
  • Reštaurácia Vidlička, p. Monika Vidličková
  • Lekáreň Špačince
  • Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava
  • Hadzimaplant s.r.o., p. Ing. Jaroslav Hadzima
  • p. Vladimír Velšic, Potraviny Feva
  • Dr. Oetker spol. s.r.o. Slovakia, Ing. Imrich Hlaď
  • Semat, p. Ing. Ladislav Ország
  • Firma ATC
  • Agropret s.r.o. p. Peter Dano
  • Kvety  p. Zuzana Podstrelená
  • PD Špačince , p. Ing. Rudolf Nádaský
  • Biogal Špačince a.s., p. Ing. Eduard Ruisl
  • JAF HOLZ s.r.o.,. p. Ing. Mário Valent
  • Lupacentrum,   p. Ľuboš Velšic
  • ORZAN s.r.o.,  p. Jozef Ormandy
  • JDS Špačince

   

  Rodičia - sponzori

  • rodina Landrišičová
  • rodina Rábarová
  • rodina Mareková
  • rodina Šeligová
  • rodina Nádaská
  • rodina Zemková
  • rodina Žižková
  • rodina Sersenová
  • rodina Zetochová
  • rodina Kubáňová
  • rodina Tóthová
  • rodina Kurajová
  • rodina Štancelová
  • rodina Anetová
  • rodina Tomašovičová
  • rodina Hutárová
  • rodina Ryšková
  • Ing. Miriam Šalgovičová PhD.
  • Ing. Jana Filinová
  • rodina  Hulmanová
  • rodina Kudelášová
  • rodina Benzová
  • rodina Rupeková
  • rodina Lišková
  • rodina Miklovičová
  • rodina Garajová
  • rodina Tamajková
  • rodina Chrenková
  • rodina Šišoláková
  • rodina Letovancová
  • rodina Zeithamová
  • rodina Horváthová
  • rodina Jurániová
  • rodina Jánošková
  • rodina Uhlíková
  • rodina Krchnárová
  • rodina Prodajová
  • rodina Borovanová
  • rodina Mrvová
  • rodina Biskorovajová
  • rodina Letovancová
  • rodina Pavláková
  • rodina Hatalová
  • rodina Regecová
  • rodina Klimová
  • rodina Huttová
  • rodina Danišová
  • rodina Valentovičová
  • rodina Velšicová
  • rodina Vidová
  • rodina Ivančíková
  • rodina Šarmírová
  • rodina  Okálová

   

   

   

 • 17. 2. 2015

  Do galérie Valentín v škole (13.2.) boli pridané fotografie.

  Na našej škole sme nezabudli ani na sviatok lásky, ktorý si každoročne pripomíname 14. februára. Pri tejto príležitosti sa po triedach rozposlali pozdravy z Valentínskej pošty a pod vedením Mgr. Kalinayovej, PaedDr. Válkovej a Mgr. Vytopila prebehla súťaž vo výrobe Valentínskych pozdravov.

  Za najkrajšie boli vyhodnotené „Valentínky“ týchto žiakov:

  Tamara Dobošová, Samuel Dobrodenka, Viktória Hrčkuláková, Jarmila Mesárošová a Karolína Považanová.

 • Rýchly počtár (13.2.)

  Pod vedením Mgr. Poláčkovej a Mgr. Kollárovej sa u žiačikov prvého ročníka uskutočnila  súťaž  v počítaní do desať s názvom „Rýchly počtár“. Deti počítali príklady a kto ich najrýchlejšie a správne vypočítal, získal víťazné obsadenie. Z oboch tried bolo odmenených prvých 6 detí.

  Umiestnenie:

  1. miesto: Emka Filinová

  2. miesto: Tobias Regec

  3. miesto: Nelka Hrdlicová

  4. miesto: Paulínka Chrenková

  5. miesto: Tobias Kolenič

  6. miesto: Natálka Glodová

 • 11. 2. 2015

  Do galérie Fest Hry (6.2.) boli pridané fotografie.

  Žiaci krúžku Mladý cestovateľ navštívili v piatok 6.2.2015 pod vedením pani Čálikovej a Mgr. Kolenčiakovej festival hier, hračiek a zábavy pod názvom Fest Hry Trnava. Festival sa uskutočnil už po šiesty raz v Mestskej športovej hale v Trnave, ktorá sa cez víkend premenila na obrovskú herňu, kde sa mohli zabaviť návštevníci rôznej vekovej kategórie. Na deti tu čakali  rôzne spoločenské hry, športové disciplíny a nafukovacie atrakcie.

 • 18. 2. 2015

  Do galérie Výlet žiakov 5.A (6.2.) boli pridané fotografie.

  V piatok 6.2.2015 sa pod vedením triednej pani učiteľky Kalinayovej zúčastnili žiaci piateho ročníka výletu v Trnave. Spoločne navštívili festival hier v športovej hale Slávia, zakorčuľovali si na klzisku a pochutnali si na dobrotách v MC donalde.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Špačince
  Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
  Ulička 292, 919 51 Špačince - Materská škola
 • +421 33 5573 136 - riaditeľ, zástupca, fax
  +421 33 5340 240 - ekonómka
  +421 33 5573 188 - vedúca jedálne
  +421 33 5573 156 - materská škola

Fotogaléria