Navigácia

 • 21. 10. 2014

  Do galérie Deň jablka (21.10.) boli pridané fotografie.

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Chcem sa vám úprimne poďakovať za spoluprácu pri organizovaní akcie „Deň jablka“.  Vaše ratolesti strávili deň v škole, ktorý si budú určite pamätať dlhé týždne. Prváci prvýkrát súťažili so staršími kamarátmi, niektorí starší žiaci prvýkrát cítili na pleciach bremeno zodpovednosti nielen za seba.

  Som si však istá, že tento deň si budeme pamätať na dlhú dobu aj my - pedagogický zbor, pretože vďaka Vám sme zažili aj chvíle prekvapení a úžasu.

  Vy ste napiekli pre deti vyše 75 druhov jablkových koláčov, poslali ste niekoľko desiatok litrov domácich jablkových štiav a jablčných džúsov, niekoľko kompótov, detských výživ, sušené jablká... nazberali sme približne 800 kusov jabĺk. Aby sa koláče zmestili na stoly, museli sme nachystať školské lavice z jednej celej triedy. Vy ste pripravili deti do školy s jablkovou vstupenkou a dohliadli na ošatenie detí vo farbách jablka.

  Dnešná doba je náročná nielen finančne ale aj na výchovu detí. Uvedomujeme si, že nie pre každú rodinu je jednoduché investovať aj do iných detí špačinskej školy. Sme si však istí, že zároveň ste investovali aj do budovania vzťahov medzi rovesníkmi, vzájomnému si pomáhaniu a zdravému súťaženiu.

  Zároveň chcem vyjadriť srdečnú vďaku vedeniu školy za príležitosť, inšpiráciu a podporu v rôznych formách. Priateľom školy za sponzorské dary, všetkým pracovníkom v škole, pretože dnes sa do akcie zapojili naozaj všetci, a v neposlednom rade našim drahým deviatakom, ktorý miesto toho, aby získavali možnosť koštovať zo spomínaných dobrôt, nezištne pomáhali na súťažných stanovištiach mladším spolužiakom.

  Mgr. Anna Kalinayová

 • Uskutoční sa...

  OKTÓBER

  • 23.10.2014 (štvrtok) Futbalový turnaj Coca cola cup o 9.00 hod.
  • 27.10.2014 (pondelok) Tekvicová párty v ŠKD
  • Jesenné prázdniny 30.10 – 2. 11.2014,
   vyučovanie sa začína 3.11.2014 (pondelok)

   

 • 13. 10. 2014

  Do galérie Šarkaniáda (13.10) boli pridané fotografie.

  Areál našej školy sa v pondelok popoludní rozjasnil dúhovými farbami lietajúcich šarkanov, ktoré si do školy priniesli žiaci 1. – 6. ročníka.  Deti spolu so svojimi triednymi učiteľmi šarkanov rozlietali a pozorovali ako sa hrdo týčia nad ihriskom školy.

 • 22. 10. 2014

  Do galérie Deň jablka - galéria červíkov boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2014

  Do galérie Turistický krúžok - Smolenice (19.10.) boli pridané fotografie.

  Jesennú krajinu Malých Karpát obdivovali naši turisti zo školy pod vedením Mgr. Kalinayovej. Prešli sa po Smoleniciach, opiekli si obed na ohni, nakŕmili kačice na jazere a vyšantili sa pri lesnej schovávačke.

 • 16. 10. 2014

  Do galérie Prázdninový denníček boli pridané fotografie.

  V ŠKD 2. pod vedením vychovávateľky Mgr. Oľgy Kolenčiakovej sa uskutočnila súťaž „Prázdninový denníček“. Úlohou detí bolo vyrobiť vlastný denník a zapísať do neho svoje najzaujímavejšie zážitky z letných prázdnin a doplniť ich peknou kresbou. Najkrajší denníček vyrobili a zaslúžene si získali 1. miesto Kristína Krchnárová a Henrieta Nádaská z 3.A. Druhé miesto získali Aneta Zahradníková a Selena Landrišič z 3.A a Ema Uhlíková z druhého ročníka. Na treťom mieste sa umiestnili Dominika Šeligová a Klára Rábarová z 3.A a Michal Náther z 2.A.

   

 • Sedem trpaslíkov (11.10.)

  V sobotu 11.10.2014 navštívili žiaci na krúžku Mladého cestovateľa kino Hviezda v Trnave pod vedením pani vychovávateľky Čálikovej.  Deti si pozreli dobrodružný  rozprávkový príbeh „Sedem trpaslíkov“.  Po  návšteve kina si spestrili popoludnie peknou prechádzkou po námestí Trnavy.

   

 • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

    

   

  Poradie tried podľa najvyššieho priemeru nazbieraného papiera na žiaka príslušnej triedy

     

   

              Najlepší jednotlivci

   

  ĎAKUJEME

   

   

     

 • 4. 10. 2014

  Do galérie Didaktické hry 1. stupeň (3.10.) boli pridané fotografie.

  V piatok 3.10.2014 prišli žiaci do školy športovo oblečení, aby mohli absolvovať didaktické hry a účelové cvičenie s pestrým programom. Témou tohto dňa bola „Ochrana človeka a prírody“. Cieľom účelového cvičenia bolo rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity, výchova k ochrane zdravia a ochrane životného prostredia, bezpečné správanie sa v prírode a na cestných komunikáciách.

  Program tohto dňa bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa žiaci oboznámili s témami ako sú riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu. Po skončení teoretickej časti bola vyhlásená mimoriadna udalosť. Po nej nasledovala praktická časť dňa, ktorú tvorili didaktické hry v teréne. Žiaci plnili úlohy na pripravených stanovištiach. Hádzali granátom na cieľ, určovali stromy, odskúšali si prenášanie raneného, určovali a pomenovávali zvieratá nachádzajúce sa vo voľnej prírode, zdolávali prekážkovú dráhu a určovali dopravné značky.

 • 3. 10. 2014

  Do galérie Deň zvierat (2.10.) boli pridané fotografie.

  2. októbra si pripomíname svetový deň hospodárskych zvierat, ktorý bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby. Šiestaci si tento významný deň pripomenuli návštevou akcie, ktorú usporiadala Kalokagatia Trnava. Videli rôzne domáce zvieratá, zúčastnili sa prednášky o hibernácii živočíchov v zimnom období a potešili sa divadielku o Sliepke a kohútikovi. 

   

 • 2. 10. 2014

  Do galérie Deň čitateľskej gramotnosti boli pridané fotografie.

  Žiaci z 1.A a 2.A vypracovávali v skupinkách pracovné listy zamerané na čitateľskú gramotnosť pod vedením triednych učiteliek Mgr. Poláčkovej a Mgr. Vallovej. Čitateľská gramotnosť nie je len schopnosť  prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti.

 • 3. 10. 2014

  Do galérie Súťaž záhradkárov (26.9.) boli pridané fotografie.

  Ako tradične aj tento rok sa na druhom stupni pod vedením Mgr. Kalinayovej uskutočnila súťaž a výstava o najlepšieho mladého záhradkára. Deti priniesli bohatú úrodu krásnych plodov, ktorá obohatila priestor školy pestrými farbami a rozvoňala celú budovu.

 • 1. 10. 2014

  Do galérie Deň dobrovoľníctva SKANSKA boli pridané fotografie.

  Posledný septembrový piatok sa v spoločnosti Skanska nesie v duchu nezištnej pomoci. V rámci pilotného ročníka projektu Podaj ruku 2014 - Deň dobrovoľníctva Skanska sa viac ako stovka zamestnancov rozhodla zapojiť do dobrovoľníckych aktivít naprieč celým Slovenskom i v Českej republike. Cieľom tohto dobrovoľníckeho programu je vytvoriť novú tradíciu dobrovoľníckej pomoci v spoločnosti Skanska. Dobrovoľníci pomáhali aj v našej obci s obnovou bezpečnostného prechodu pri Základnej škole.

  Dostupné na webovej stránke http://www.skanska.sk/sk/Novinky-Media/Zobrazi-poloku/?nid=tCRBbNwG

 • 1. 10. 2014

  Do galérie Veselé tekvice boli pridané fotografie.

  Žiaci 4.B s pani učiteľkou Mgr. Bokorovou skrášlili chodbu I. stupňa „veselými tekvičkami“ a výrobkami z rôznych prírodných materiálov. Práce detí boli vystavené aj v Kultúrnom dome v Špačinciach.

 • 30. 9. 2014

  Do galérie Deň čokolády boli pridané fotografie.

  Trinásty septembrový deň je každoročne venovaný všetkým maškrtníkom – oslavujeme totiž Medzinárodný deň čokolády. Na tento významný deň nezabudli ani naši malí maškrtníci na I. stupni a s triednymi pani učiteľkami Mgr. Bokorovú a Mgr. Hulíkovú oslávili tento deň ako sa patrí.

  Deň čokolády je určený pre všetkých milovníkov čokolády a oslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a stala sa tak dostupnou pre ľudí.   Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu, pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj.

 • 2. 9. 2014

  Do galérie Otvorenie šk. roka 2014/2015 boli pridané fotografie.

  Po letných prázdninách sa v utorok 2. septembra 2014 o 8.00 hod. opäť otvorili brány našej školy. Začiatok školského roka 2014/2015 slávnostne zahájil nový riaditeľ školy PaedDr. Peter Kalapoš, ktorý privítal všetkých žiakov a pedagógov, no predovšetkým tých najmenších, našich prváčikov. Všetkým žiakom, rodičom a pedagógom želáme v novom školskom roku veľa úspechov, radosti a nadšenia zo spoločnej práce a z dosahovania pekných výsledkov.

   

 • 10. miesto patrí našej škole

  V hodnotení základných škôl sa naša škola umiestnila na peknom 10. mieste zo všetkých škôl v trnavskom kraji.  Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku (Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Za pekné umiestnenie patrí veľká vďaka žiakom a pedagógom našej školy.

  Odkaz na webovú stránku: http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2014&ts=Z%C5%A0&k=Trnavsk%C3%BD&u=&h=skore

   

   

 • 26. 6. 2014

  Do galérie ODZVONILO (26.6.) boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 26.6.2014 sa konala v telocvični ZŠ rozlúčková slávnosť s našimi žiakmi 9. ročníka, ktorým bola triedna pani učiteľka Mgr. Kalinayová, Mgr. Hulíková a PaeDr. Válková. Nechýbal tu ani príhovor riaditeľa školy Mgr. Jozefa Pádeja a zástupkyne Mgr. Haščíkovej. Básničku zarecitovala Barborka Okálová, žiačka 3.B. Deviataci sa nakoniec rozlúčili so všetkými vyučujúcimi v jedálni ZŠ, kde predviedli pekný program.

 • 26. 6. 2014

  Do galérie „Hudba na viac spôsobov“ vých.koncert (26.6.) boli pridané fotografie.

  Dňa 26.6.2014 sa v areáli našej školy uskutočnil výchovný koncert s názvom „Hudba na viac spôsobov“. Na koncerte vystúpili známi protagonisti - Miroslav Fančovič a Barbora Balúchová, ktorí nám zaspievali chytľavé slovenské a české piesne. Nálada na koncerte bola výborná, naši žiaci sa dobre zabavili a niektorí si aj zatancovali.

 • 15. 6. 2014

  Do galérie Dopravná výchova 3.A a 3.B (6.6.) boli pridané fotografie.

  Dňa 6.6.2014 (piatok) sa v dopoludňajších hodinách na ZŠ v Špačinciach uskutočnila dopravná výchova pre žiakov 1. stupňa. Žiaci najprv absolvovali teoretickú časť a po nej si mohli vyskúšať nadobudnuté poznatky na pripravenom dopravnom ihrisku. Inštruktor pripravil pre deti  na ihrisku TJ Špačince simulovanú dopravnú premávku, ktorá mala deti pripraviť na reálnu situáciu v doprave. Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa na kolobežkách stali účastníkmi cestnej premávky. Okrem jazdy si mohli vyskúšať aj prácu policajta, ktorý riadi premávku. Deťom sa takéto spestrenie vyučovania veľmi páčilo a okrem zážitkov si odniesli aj potrebné vedomosti a skúsenosti.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Špačince
  Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
  Ulička 292, 919 51 Špačince - Materská škola
 • +421 33 5573 136 - riaditeľ, zástupca, fax
  +421 33 5340 240 - ekonómka
  +421 33 5573 188 - vedúca jedálne
  +421 33 5573 156 - materská škola

Fotogaléria