Navigácia

 • Pozvánka na slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

   

  Srdečne pozývame všetkých našich žiakov a prváčikov s rodičmi na slávnostné zahájenie školského roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční v stredu 2.9.2015 o 8.00 hod. v pavilóne A (v budove 2.stupňa ZŠ).

 • Letné prázdniny

  01.07.2015 - 01.09.2015

  Letné prázdniny

   

 • 30. 6. 2015

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2014/2015 boli pridané fotografie.

  V utorok 30. júna 2015 sa na 2.stupni ZŠ uskutočnilo Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015. Riaditeľ školy PaedDr. Peter Kalapoš predniesol pred všetkými žiakmi a učiteľmi slávnostný príhovor a spoločne s pani zástupkyňou Mgr. Haščíkovou odovzdali ocenenie najlepším žiakom z každej triedy. Triedne pani učiteľky odovzdali žiakom vysvedčenia a spokojne všetci odchádzali domov na vytúžené letné prázdniny.

   

   

 • 3. 7. 2015

  Do galérie ŠKD boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2015

  Do galérie ODZVONILO - rozlúčka s deviatakmi (25.6.) boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 25. júna 2015 „odzvonilo“ pre žiakov 9. ročníka. Naši deviataci sa o 10.30 hod. rozlúčili s riaditeľom školy  PaedDr. Petrom Kalapošom, triednou pani učiteľkou RNDr. Ingrid Kortišovou, PhD. a s ostatnými pedagógmi a žiakmi školy. Neskôr sa deviataci presunuli do jedálne ZŠ, kde sa pre nich konala Rozlúčková slávnosť. Na slávnosti pokračovala rozlúčka s programom, ktorého súčasťou bolo aj podpísanie sa žiakov do školskej kroniky. Na rozlúčkovej slávnosti nechýbal spoločný prípitok, občerstvenie, torta, tanec a dobrá nálada.

 • POĎAKOVANIE

  Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať rodine Jurányiovej, ktorá pre našu školu sponzorsky zabezpečila a doviezla nový nábytok.

  ĎAKUJEME!!!

                          vedenie ZŠ a naše deti

 • 27. 6. 2015

  Do galérie Deň zvierat (25.6.) boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 25.6.2015 od 8.00 hod. do 9.30 hod. sa na 1. stupni ZŠ uskutočnila výstava zvierat pod vedením Mgr. Hulíkovej a Mgr. Kolenčiakovej. Deti si do školy priniesli svoje domáce zvieratko a vypracovaný projekt. Do školy nás prišli pozrieť tieto zvieratká: škrečok BIBI, morča Mucinka, zajačik Fliačik, korytnačka Zorka, Africký slimák ARDY, Kuriatka Prúžik, Hnedka a Golierik, Gekončík nočný GEKI, psík NIRA, morčiatka BIBI a SISI, rak, škrečok Maximilián Fúzik, zakrslý králik UŠKO a Chlpko, morča Kvičko a mačička Olga Katrin´s.

 • 25. 6. 2015

  Do galérie Deň indiánov (22.6.) boli pridané fotografie.

  Dňa 22.6.2015 si žiaci 4. a 5. ročníka pod vedením triednych p. učiteliek Mgr. Kalinayovej, Mgr. Hulíkovej a Mgr. Bokorovej pripravili Deň indiánov. Deti si opekali špekáčiky a iné dobroty. Po opekaní boli pre ne pripravené rôzne aktivity. Najprv sa žiaci rozdelili na dva tímy, pomaľovali si tváre a medzi sebou súťažili v dvoch disciplínach – v Boji dvoch kmeňov a streľbe. Nakoniec si všetci vyrobili amulety.

 • 24. 6. 2015

  Do galérie Účelové cvičenie (22.6.) boli pridané fotografie.

  Dňa 22.6.2015 sa na ZŠ v Špačinciach uskutočnili pre žiakov 1. stupňa didaktické hry a pre žiakov 2. stupňa účelové cvičenie. V triedach sa žiaci oboznámili s metodikou činnosti pri vzniku mimoriadnej udalosti a po vyhlásení stupňov pohotovosti napr. pri vzniku rozsiahleho požiaru, pri vzniku ohrozenia povodňami, pri ohrození úniku nebezpečnej látky, pri havárii Jadrovej elektrárne – Jaslovské Bohunice, pri vzniku mimoriadnej udalosti a po vyhlásení stupňov pohotovosti.  O 10,30 hod. - 11,30 hod. bola pre žiakov školy ukážka DHZZ Špačince na miestnom ihrisku TJ Špačince. Teoretické vedomosti si deti vyskúšali priamo v teréne.

 • 23. 6. 2015

  Do galérie Vých. koncert „Všetko je vlastne inak“ (19.6.) boli pridané fotografie.

  V piatok 19.6.2015 sa v telocvični našej školy uskutočnil výchovný koncert pod názvom „Všetko je vlastne inak“.  Koncert bol zameraný na tému Médiá, ktoré ovplyvňujú každého z nás. Hlavnou myšlienkou koncertu bolo vysvetliť deťom, že nie všetko, čo v médiách vidíme a počujeme, je naozaj pravda. Známe piesne sme si vypočuli od superstáristky Paulíny Ištvancovej, súťažiacej v Československej Superstar, ktorá pochádza z Dolnej Krupej. Na koncerte zaspievala spolu so svojim otcom a priblížila nám svoj životný príbeh, ktorý sa odohral počas jej účinkovania v Československej Superstar.

 • 14. 6. 2015

  Do galérie Špačinský kotlík (13.6.) boli pridané fotografie.

  Aj naša škola sa zapojila do obecnej akcie s názvom Špačinský kotlík, ktorá sa konala v sobotu 13.júna 2015 v parku pri KD. Do súťaže sa celkovo zapojilo 21 družstiev, ktoré aj napriek horúcemu počasiu varili v parku guláš. Našu školu na súťaži reprezentoval riaditeľ školy PaedDr. Peter Kalapoš, pedagógovia Mgr. Oľga Kolenčiaková a Mgr. Jana Kollárová s manželom p. Kollárom, našich žiakov zastupoval Kevin Anthony Kalapoš a Peter Nádaský. Zo súťaže „preteky na fúrikoch“ si naša škola odniesla diplom za 1. miesto. Na podujatí sa predalo 526 gulášových poukazov. Návštevníci „špačinského kotlíku“, ktorí si zakúpili tento gulášový poukaz, podporili deti MŠ a ZŠ Špačince. Výťažok pre deti spolu činil 1052 €. Ďakujeme organizátorom podujatia (Obecnému úradu v Špačinciach a Branislavovi Slezákovi), súťažným tímom a všetkým, ktorí prišli podporiť našu školu a zakúpili si tento poukaz.

  Výsledky v súťaži o najlepší guláš:
  1. miesto DFSk Špačinčanka  (89 hlasov)
  2. miesto Fishing TEAM  (62 hlasov)
  3. miesto PZ Svornosť  (48 hlasov)

   

 • Penaltový kráľ v ŠKD

   

  Pod vedením vychovávateľky Mgr. Kolenčiakovej sa v ŠKD 2. uskutočnila športová súťaž Penaltový kráľ.  Žiaci si zasúťažili na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ. V bráne chytal Samuel Chrenko a Simon Mitter. Najlepší traja žiaci boli odmenení diplomom a medailou.

  Umiestnenie:

  1. miesto: Michal Demovič
  2. miesto: Tomáš Kováč
  3. miesto: Samuel Kudelás
 • 9. 6. 2015

  Do galérie ZOO a RTVS 2.A (2.6.) boli pridané fotografie.

  V utorok 2. júna 2015 pocestovali žiaci 2. ročníka pod vedením Mgr. Vallovej a Mgr. Kolenčiakovej na školský výlet do Bratislavy. V našom hlavnom meste navštívili zoologickú záhradu a DINOPARK. Neskôr sa presunuli na exkurziu do slovenskej televízie STV. Deti si poprezerali televízne štúdiá a zúčastnili sa aj pri natáčaní televíznej relácie. Žiaci mali možnosť sa preniesť do sveta televízie, vidieť a odskúšať si rôzne filmové a televízne triky.

 • 4. 6. 2015

  Do galérie Deň detí v škole (1.6.) boli pridané fotografie.

  V pondelok 1. júna sme aj na našej škole oslávili deň, ktorý patrí všetkým deťom. Miesto vyučovania čakali na žiakov od rána rôzne zábavné aktivity a súťaže, ktoré pre deti pripravili učitelia s pomocou žiakov 9. ročníka. Za prejdenie jednotlivých disciplín si mohli deti vychutnať odmenu, ktorá na nich čakala v zmrzlinovom stánku.

  Žiaci sa mohli zapojiť do týchto disciplín:

  • Súťaž v jedení špagiet
  • Hod na terč
  • Salón krásy
  • Penaltový kráľ
  • Florbalový turnaj
  • Loptička na rakete – slalom
  • Hod loptičkou do krabice
  • Súťaž v lovení rýb
  • Hod teniskou
  • Streľba zo vzduchovky
  • Beh so zaviazanými očami cez prekážky

   

  Na multifunkčnom ihrisku sa v tento deň uskutočnila športová súťaž Penaltový kráľ, do ktorej sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa. Každý umiestnený žiak bol odmenený diplomom a sladkosťou.

  Vyhodnotenie súťaže:

  I. stupeň - chlapci:

  1. miesto: Samuel Rác (2.A)
  2. miesto: Samuel Bojkovský (4.A)
  3. miesto: Jakub Moravčík

   

  I.stupeň – dievčatá:

  1. miesto: Barbora Okálová (4.B)
  2. miesto: Martina Borovanová (1.B)
  3. miesto: Ľubica Ivančíková (4.A)

   

  II.stupeň – chlapci:

  1. miesto: Mário Podmaka (7.A)
  2. miesto: Adam Konečný (8.A)
  3. miesto: Peter Nádaský (9.A)

   

  II.stupeň – dievčatá:

  1. miesto: Dominika Vajglová (5.A)
  2. miesto: Jarmila Mesárošová (8.A)
  3. miesto: Simona Sztruhárová (5.A)
 • 21. 6. 2015

  Do galérie Školský výlet 1.A, 1.B Lubina (28.5.) boli pridané fotografie.

  Dňa 28.5.2015 sa triedy 1.A a 1.B pod vedením Mgr. Poláčkovej a Mgr. Kollárovej zúčastnili školského výletu na Minifarme Lubina. Deti tu videli desiatky druhov miniatúrnych zvierat, ktoré mohli aj nakŕmiť. Pekný výlet na farme ukončili dobrým obedom a opekačkou.

 • 5. 6. 2015

  Do galérie Výlet na Katarínku 5.A a 6.A (28.5.) boli pridané fotografie.

  Žiaci 5. a 6. ročníka si pod vedením Mgr. Kalinayovej a Mgr. Klačovej spojili školský výlet s pešou turistikou, ktorá viedla zo Špačiniec do Dechtíc na Katarínku. Žiakov neodlákala ani veľká vzdialenosť, niekoľko šiestakov s Mgr. Kalinayovou zdolalo celých 22 km a spoločne prišli až do svojho vytúženého cieľa.

 • 3. 6. 2015

  Do galérie Zoo Hodonín 7.A (27.5.) boli pridané fotografie.

  Žiaci siedmeho ročníka sa pod vedením Mgr. Vytopila a Mgr. Rajnicovej vybrali v stredu 27. mája na školský výlet do susedných Čiech, kde navštívili zoologickú záhradu v Hodoníne a pozreli si zámok v Miloticiach.

 • 21. 6. 2015

  Do galérie Školský výlet Čachtice 3.A (26.5.) boli pridané fotografie.

  Dňa 26.5. sa žiaci 3.A pod vedením Mgr. Zdenky Rajnicovej a p. Beáty Čálikovej zúčastnili školského výletu v Čachticiach a v parku miniatúr Podolie. Žiaci sa aj napriek nepriaznivému počasiu popasovali s podmienkami a zdolali pochod na hrad, kde im bola poskytnutá odborná prednáška o histórii hradu. Po odbornej prednáške p. kaplána a obhliadke zrúcaniny sa odobrali do parku miniatúr, kde sa oboznámili s hradmi, kaštieľmi a ich povesťami. Po zdolaní pamiatok im bola odmenou návšteva miestnej pizzerie, kde si doplnili energiu teplou polievkou a pizzou.

 • 18. 6. 2015

  Do galérie Školský výlet Brno 8.A, 9.A (26.5.) boli pridané fotografie.

  Dňa 26. mája 2015 triedy 8.A a 9.A s PaedDr. Petrom Kalapošom, Mgr. Miroslavou Jakabovičovou a RNDr. Ingrid Kortišovou, PhD. sa zúčastnili výletu u západných susedov v Moravskom krase. Počasie nám síce neprialo, ale aj napriek výdatnému dažďu boli žiaci s výletom veľmi spokojný. Ako prvú sme navštívili Punkevnú jaskyňu, ktorá je najväčšou priepasťou svojho druhu v strednej Európe. K nášmu cieľu sme sa dostali zostúpením mierneho kopca asi 25 min. chôdzou. Najskôr sme prešli jaskyňu s množstvom schodov až na dno Macochy, kde sa nám naskytla neskutočne nádherná scenéria. Tu sme nasadli do malých lodiek a zvyšok jaskynného systému sme preplávali na rieke Punkva. Aj počas plavby sme dostávali podrobný výklad a obdivovali krásu a hĺbku tohto miesta. Značne vyčerpaní sme sa z jaskyne dostali na parkovisko lanovkou. Druhou zastávkou výletu bolo vedecko-zábavné centrum - VIDA v Brne. Keďže ide o interaktívnu výstavu, čas aj tu letel veľmi rýchlo. Po tom ako ži žiaci vyskúšali vystavené exponáty, sme sa zúčastnili aj názornej a zaujímavej prednášky, ktorá súvisela s teplom. Na vlastne koži sme pocítili zemetrasenie, význam plavebných komôr, tornádo, atď. Domov sme odchádzali spokojní a s množstvom nezabudnuteľných zážitkov.

 • 17. 6. 2015

  Do galérie Škola v prírode 4.A a 4.B (25.-29.5.) boli pridané fotografie.

  V dňoch 25.5. – 29.5.2015 sa žiaci 4. ročníka v počte 32 žiakov zúčastnili školy v prírode v hoteli Junior v Jasnej. Vedúcimi školy v prírode boli Mgr. Ingrid Bokorová a Mgr. Eva Hulíková. Žiaci tu mali k dispozícii bazény, spoločenské miestnosti na popoludňajšie a večerné aktivity i športoviská v exteriéri hotela. Okrem športových aktivít – plávanie, tanec, futbal, rôzne hry, navštívili žiaci Demänovskú jaskyňu slobody, Vrbické pleso a krátke turistické prechádzky po blízkom okolí.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Špačince
  Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
  Ulička 292, 919 51 Špačince - Materská škola
 • +421 33 5573 136 - riaditeľ, zástupca, fax
  +421 33 5340 240 - ekonómka
  +421 33 5573 188 - vedúca jedálne
  +421 33 5573 156 - materská škola

Fotogaléria