Navigácia

 • Podporte našu školu 2 % z dane

   

  Vážení rodičia a občania!

   

       Základná škola s materskou školou Špačince je inštitúcia, ktorej úlohou je vychovávať a vzdelávať. V našom záujme je vytvárať deťom podmienky, v ktorých sa môže výchovno-vzdelávací proces realizovať dôstojne, rešpektujúc  súčasné trendy modernizácie vyučovacieho procesu.

       Dovoľujeme si Vás preto osloviť a požiadať o podporu v našom úsilí skvalitniť výučbu v našej škole a zabezpečiť deťom dôstojné vyučovacie podmienky.

       V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete podporiť naše ciele poukázaním sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

       Finančné prostriedky získané touto formou budú použité na nákup keramických tabúľ do tried, vďaka ktorým budeme môcť výrazne znížiť vplyv prachových alergénov na zdravie detí.

   

  V prípade Vášho rozhodnutia podporiť našu školu Vám ďakujeme.

   

  S úctou

   

       PaedDr. Peter Kalapoš

            riaditeľ školy 

   

   

         Najneskôr do 15. apríla 2015 doručte prosím vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane triednemu učiteľovi Vášho syna/dcéry. Škola zabezpečí hromadné doručenie Vyhlásení a Potvrdení príslušným daňovým úradom.

   

     Vyhlásenie

   

 • Jarný zber papiera pre MŠ

  20.4.2015 (pondelok)

         ZBIERAME :  noviny, časopisy a iný papier - musia byť zviazané. 

     Kartóny a kartónový papier - musia byť tiež zvlášť zviazané.    

  V priestoroch kotolne na ZŠ

   od: 7.15 hod. – 7.45 hod. (školník)

   od: 14.00 hod. – 17.00 hod. (školník, upratovačky)

   

  Pomôžte svojej škole a sebe !

   

  Ďakujeme za pochopenie.

   

                         vedenie ZŠ

   

 • Uskutoční sa...

  • 20.4.2015 (pondelok) Rodičovské združenie pre 1.stupeň o 16.30 hod., pre 2.stupeň o 17.00 hod., Výbor ZRPŠ o 15.30 hod.
  • 22.4.2015 (streda) Talent ŠKD
  • 23.4.2015 (štvrtok) Naša Zem očami detí – výtvarná súťaž pre žiakov 1. stupňa
  • 27.4.2015 (pondelok) Špačinský jarný kros

   

 • Základná škola s materskou školou  Špačince

  P O Z V Á N K A

  na XVIII. ročník Špačinského jarného krosu

  Riaditeľstvo školy  srdečne pozýva žiakov I. stupňa ZŠ Špačince na

  XVIII. ročník Špačinského jarného krosu,

  ktorý sa uskutoční dňa

  27. apríla 2015 (pondelok) so začiatkom o 10.00 hod.

  v areáli ZŠ Špačince

   

  Kategórie:     

  A) mladší žiaci (I. – II. ročník)         o 10.00 - 10.15  hod.

  B) mladšie žiačky (I. – II. ročník)   o 10.20 - 10.35 hod.

  C) starší žiaci (III. – IV. ročník)       o 10.40 - 11.05 hod.

  D) staršie žiačky (III. – IV. ročník)  o 11.10 - 11.35 hod

   

  Dĺžka trate cca 500 m.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

   PaedDr. Peter Kalapoš    

  riaditeľ školy  

   

   

 • Pozvánka na Špačinský jarný kros (hostia)

   

  Základná škola s materskou školou  Špačince

   

  P O Z V Á N K A

  na XVIII. ročník Špačinského jarného krosu

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Špačinciach  Vás srdečne  pozýva na

   

  XVIII. ročník Špačinského jarného krosu,

  ktorý sa uskutoční dňa

  27. apríla 2015 (pondelok) so začiatkom o 11.45 hod.

  v areáli ZŠ Špačince (viď. propozície).

   

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

                                                                   PaedDr. Peter Kalapoš

    riaditeľ školy

  Špačince 23.03.2015

   

  Základná škola s materskou školou  Špačince

   

  P R O P O Z Í C I E

   

  XVIII. ročník Špačinského jarného krosu,

  Dátum konania: 27. apríl 2015

  Miesto: areál ZŠ v Špačinciach

  Štartujúci: žiaci  pozvaných základných škôl z obcí Kátlovce, Jaslovské Bohunice, Ružindol, Dechtice, Dolná Krupá, Trstín, Dobrá Voda, Špačince

   

  Kategória / dĺžka trate:     

  starší žiaci nar. 01.09.1999 a mladší          / 3 km

  staršie žiačky nar. 01.09.1999 a mladšie   / 1 km   

  mladší žiaci nar. 01.09.2002 a mladší        / 3 km

  mladšie žiačky nar. 01.09.2002 a mladšie / 1 km   

   

  Prihlášky zasielajte na riaditeľstvo ZŠ s MŠ Špačince, Hlavná 626/2, 919 51 Špačince.

  Prezentácia: vestibul ŠJ ZŠ Špačince od 11.00 – 11.30 hod.

  Odmeny: traja najlepší v každej kategórii získajú vecné ceny, diplomy a medaily

  Cestovné účastníkom hradí vysielajúca organizácia.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

  PaedDr. Peter Kalapoš

      riaditeľ školy

  email: peter.kalapos@gmail.com, tel.: 033 557 31 36

   

   

  P r i h l á š k a

   

  Na XIII. ročník Špačinského jarného krosu

   

  Škola:         ........................................................................................

   

  Kategórie: (meno, priezvisko, dátum narodenia)

   

  1. starší žiaci:        1. ...........................................................................

     

   2. ...........................................................................

   

   3. ...........................................................................

   

  1. staršie žiačky    1. ...........................................................................

   

    2. ...........................................................................

   

    3. ...........................................................................

   

  1. mladší žiaci        1. ...........................................................................

   

     2. ...........................................................................

   

     3. ...........................................................................

   

  1.  mladšie žiačky  1. ...........................................................................

   

     2. ........................................................................... 

   

     3. ...........................................................................

        

   

  Pedagogický dozor – vyučujúci: ...............................................................................

   

   

  Dátum:  ....................................

      ...................................................

                pečiatka a podpis riaditeľa školy

   

  Poznámka: vyplnenú prihlášku zašlite obratom najneskoršie do 16.04.2015 na adresu: Základná škola s materskou školou, Hlavná 626/2, 919 51 Špačince.

 • Lampiónový sprievod v Špačinciach 2014

 • 14. 4. 2015

  Do galérie Shakespearov pamätník (8.4.) boli pridané fotografie.

  Dňa 8.4.2015 o 12.45 hod. sa na 1.stupni ZŠ uskutočnila recitačná súťaž  v anglickom jazyku s názvom „Shakespeare´s Memorial.“  Ing. Podmaková, Mgr. Poláčková a Mgr. Hulíková boli obsadené v porote a dohliadali na celkový priebeh tejto súťaže.

  Vyhodnotenie:

  I. stupeň          

  1. miesto – Dominik Šurina (4.B)              

  2. miesto – Matej Šarmír (4.A)

  3.miesto – Samuel Chrenko (3.A)  

  II. stupeň  

  1. miesto – Mária Vávrová (6.A)

  2. miesto - Šimon Selnekovič (5.A) a Karolína Považanová (6.A)

  3. miesto – Jarmila Mesárošová (8.A)

 • Western muzikál „O neposlušnej Cindy“ (1.4.)

  V stredu 1.apríla 2015 pred veľkonočnými prázdninami sa v našej škole uskutočnil western muzikál „O neposlušnej Cindy“. Tento výchovný koncert je určený pre žiakov prvého aj druhého stupňa ZŠ. Hlavným motívom staronového projektu Hudobného centra je „Vzájomná tolerancia a rasová znášanlivosť“. Hudobno-dramatický program bol založený na známych melódiách amerického, írskeho a austrálskeho pôvodu. V príbehu o kovbojovi a jeho neposlušnej kobyle Cindy, deti dostali príležitosť podieľať sa na scénickom i hudobnom dianí spevom a tancom.

 • 8. 4. 2015

  Do galérie Veľkonočné aranžovanie (31.3.) boli pridané fotografie.

  Pod vedením Mgr. Bokorovej a Mgr. Kollárovej sa pred prázdninami na Kreatívnych dielňach uskutočnilo veľkonočné aranžovanie pre žiakov 1.stupňa.

 • 5. 4. 2015

  Do galérie Veľkonočná výzdoba boli pridané fotografie.

 • 7. 4. 2015

  Do galérie Aerobic maratón (30.3.) boli pridané fotografie.

  V pondelok 30.3.2015 sa v Mestskej športovej hale Slávia v Trnave konal Aerobic maratón na podporu boja proti rakovine. Podujatie organizovalo Mesto Trnava – Kancelária Zdravé mesto a Kalokagatia – Centrum voľného času v spolupráci s Aerobic studio N01.  Súťažili tu žiaci a žiačky II. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl z Trnavy a okolia. Súťaž pozostávala z rôznych druhov cvičení ako napr. joga aerobic, insanity, folk dance, tae-bo a power joga. Z našej školy sa pod vedením Mgr. Klačovej na súťaži zúčastnili žiačky ôsmeho a deviateho ročníka v zložení: Havlasová S., Nádaská D., Tibesnká D., Dobošová T., Sládeková V., Zemková V., Hronská S., Bošácka V. a Fančovičová N.

 • 31. 3. 2015

  Do galérie Akvatera (29.3.) boli pridané fotografie.

  Na krúžku Mladého cestovateľa navštívili žiaci pod vedením Mgr. Kolenčiakovej a pani Čálikovej najväčšiu Akvaristicko-Teraristickú predajnú výstavu na Slovensku, ktorá sa konala v nedeľu 29.3.2015 v Mestskej športovej hale Slávia v Trnave. Na výstave sa už tradične stretávajú chovatelia zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktorí ponúkajú na predaj rôzne akvaristické a teraristické zvieratká a iné chovateľské pomôcky. S deťmi sme sa prešli celou výstavou a pri odchode sa naši odvážlivci neváhali odfotiť so štvormetrovým pytónom.

 • 29. 3. 2015

  Do galérie Deň narcisov (27.3.) boli pridané fotografie.

  Deň narcisov sa už tradične koná na jar a tento rok sme si jeho význam pripomenuli v piatok 27. marca.  Projekt, ktorý pred 19 rokmi prvýkrát odštartovala Liga proti rakovine  je najväčšia verejno-prospešná finančná zbierka na Slovensku. Na Deň narcisov sa do tohto projektu ochotne zapojili aj pedagógovia a žiaci našej školy. Pod vedením Mgr. Kollárovej, Mgr. Jakabovičovej, Mgr. Kalinayovej, Mgr. Klačovej a Mgr. Hulíkovej boli žiaci deviateho ročníka rozdelení do piatich skupiniek, ktoré boli rozmiestnené po celej obci. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dostali darcovia od našich detí žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú na svoj odev, aby vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi s onkologickým ochorením. Žiaci ZŠ s MŠ vyzbierali v našej obci dokopy 298,54 eur, ktoré sú použité na účely projektu Ligy proti rakovine.

  Ďakujeme všetkým, ktorí neváhali prispieť dobrovoľným finančným príspevkom.

 • 8. 4. 2015

  Do galérie Majstrovstvá vo futbale MC Donalds Cup (26.3.) boli pridané fotografie.

  Dňa 26.3.2015 sa v Jaslovských Bohuniciach uskutočnili Školské majstrovstvá vo Futbale MC Donalds Cup najmladších žiakov. Pod vedením Mgr. Bokorovej sa do súťaže zapojili naši žiaci 1. stupňa ZŠ.

  Výsledky:

  ZŠ s MŠ Špačince – ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice      8 : 2

  ZŠ s MŠ Križovany – ZŠ s MŠ Špačince                      4 : 7

   

  Umiestnenie:

  1. miesto: ZŠ s MŠ Špačince

  2. miesto: ZŠ s MŠ Križovany

  3. miesto: ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice

   

  Naša škola postupuje v súťaži do okresného kola.

 • Vybíjaná chlapcov 1.stupňa ZŠ (25.3.)

  Dňa 25.3.2015 sa zúčastnili žiaci 1.stupňa ZŠ obvodného kola vo Vybíjanej pod vedením Mgr. Bokorovej v Jaslovských Bohuniciach. Naši žiaci sa v súťaži umiestnili na druhom mieste.

 • 28. 3. 2015

  Do galérie Návšteva obecnej knižnice - deti ŠKD (25.3.) boli pridané fotografie.

  Pri príležitosti mesiaca kníh sme s deťmi zo ŠKD navštívili dňa 25.3.2015 obecnú knižnicu v Špačinciach pod vedením Mgr. Kolenčiakovej, Mgr. Rajnicovej a pani Čálikovej. V knižnici si deti poprezerali rôzne pekné knihy, oboznámili sa s knižničným poriadkom a dostali nové čitateľské preukazy. Deťom sa návšteva knižnice veľmi páčila, preto sa rozhodli knižnicu navštevovať aj v budúcnosti.

 • Hollého pamätník - obvodné kolo (23.-24.3.)

  Dňa 23.3.2015 sa konalo pre žiakov 1.stupňa ZŠ obvodné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Pod vedením Mgr. Hulíkovej našu školu reprezentovali žiačky Dominika Šeligová a Barborka Okálová, ktoré sa stali víťazkami školského kola recitačnej súťaže.

  Pre žiakov 2.stupňa ZŠ sa obvodné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník uskutočnilo dňa 24.3.2015 v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Pod vedením PaedDr. Válkovej sa recitačnej súťaže zúčastnila žiačka Radka Kristová, víťazka školského kola.

   

       

 • 4. 4. 2015

  Do galérie Turistický krúžok - Opekačka v Špačinciach (21.3.) boli pridané fotografie.

  V sobotu 21.3.2015 bola Mgr. Kalinayová so žiakmi z turistického krúžku spoznávať okolie našej obce. Po prechádzke si spoločne spravili opekačku a v teréne zanechali odkaz a pozdrav zapečatený vo fľaši, ktorú pustili dolu potokom.

 • Vybíjaná žiačok 1. stupňa ZŠ (19.3.)

  Dňa 19.3.2015 sa pod vedením Mgr. Bokorovej zúčastnili žiačky 1.stupňa ZŠ obvodného kola vo Vybíjanej v Ružindole.  Naše žiačky sa umiestnili na treťom mieste.

  Umiestnenie:

  1. miesto: ZŠ s MŠ Ružindol

  2. miesto: ZŠ Majcichov

  3. miesto: ZŠ s MŠ Špačince

 • Vybíjaná žiačok 2.stupňa ZŠ (18.3.)

  Dňa 18.3.2015 sa pod vedením Mgr. Klačovej zúčastnili žiačky 2. stupňa obvodného kola vo Vybíjanej dievčat v Jaslovských Bohuniciach. Na turnaji si žiačky našej školy zmerali svoje sily so žiačkami ZŠ Jaslovské Bohunice a so žiačkami ZŠ Dolná Krupá. Našu školu reprezentovali žiačky piateho, šiesteho a siedmeho ročníka v tomto zložení družstva: Palšovičová, Miškolciová, Hrčkuláková, Mišeková, Nabizada, Považanová K., Považanová M., Sedláková, Sersenová, Stanislavská, Vajglová a Sztruhárová. Naše žiačky na súťaži vybojovali pekné 2. miesto.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Špačince
  Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
  Ulička 292, 919 51 Špačince - Materská škola
 • +421 33 5573 136 - riaditeľ, zástupca, fax
  +421 33 5340 240 - ekonómka
  +421 33 5573 188 - vedúca jedálne
  +421 33 5573 156 - materská škola

Fotogaléria