Navigácia

 • Triedne schôdze ZRPŠ (25.9.)

  Dovoľujeme si Vás pozvať na schôdzu členov Rady ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa 25.9.2014 (vo štvrtok) o 16.00 hod. v kancelárii riaditeľa školy v pavilóne A. Triedne schôdze na 1. stupni sa začnú o 16.30 hod. a na 2. stupni o 17.00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

 • Jesenný zber papiera - OZNAM

   

   

  SÚŤAŽ KOLEKTÍVOV TRIED A JEDNOTLIVCOV

   

        OD: 29.9.2014                 DO: 3.10.2014

      PONDELOK                    PIATOK

   

  ZBIERAME: noviny, časopisy a iný papier- musia byť zviazané.

       Kartóny a kartónový papier- musia byť tiež zvlášť zviazané.

   

  PRÍJEM: denne v priestoroch kotolne   

   

  od: 7:15 hod. - 7:45 hod. (školník)

  od: 14:00 hod. - 17:00 hod. (školník, upratovačky)

   

  Odmeny:

   

  1. Triedne kolektívy:   1. poukážka 20  €

            2. poukážka 15  €

    3. poukážka 10  € 

  b.) Jednotlivci (prví piati budú ocenení )

   

   

  Pomôžte svojej škole a sebe !

   

  Ďakujeme za pochopenie.

   

               vedenie ZŠ

 • 2. 9. 2014

  Do galérie Otvorenie šk. roka 2014/2015 boli pridané fotografie.

  Po letných prázdninách sa v utorok 2. septembra 2014 o 8.00 hod. opäť otvorili brány našej školy. Začiatok školského roka 2014/2015 slávnostne zahájil nový riaditeľ školy PaedDr. Peter Kalapoš, ktorý privítal všetkých žiakov a pedagógov, no predovšetkým tých najmenších, našich prváčikov. Všetkým žiakom, rodičom a pedagógom želáme v novom školskom roku veľa úspechov, radosti a nadšenia zo spoločnej práce a z dosahovania pekných výsledkov.

   

 • 10. miesto patrí našej škole

  V hodnotení základných škôl sa naša škola umiestnila na peknom 10. mieste zo všetkých škôl v trnavskom kraji.  Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku (Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Za pekné umiestnenie patrí veľká vďaka žiakom a pedagógom našej školy.

  Odkaz na stránku: http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2014&ts=Z%C5%A0&k=Trnavsk%C3%BD&u=&h=skore

   

   

 • 26. 6. 2014

  Do galérie ODZVONILO (26.6.) boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 26.6.2014 sa konala v telocvični ZŠ rozlúčková slávnosť s našimi žiakmi 9. ročníka, ktorým bola triedna pani učiteľka Mgr. Kalinayová, Mgr. Hulíková a PaeDr. Válková. Nechýbal tu ani príhovor riaditeľa školy Mgr. Jozefa Pádeja a zástupkyne Mgr. Haščíkovej. Básničku zarecitovala Barborka Okálová, žiačka 3.B. Deviataci sa nakoniec rozlúčili so všetkými vyučujúcimi v jedálni ZŠ, kde predviedli pekný program.

 • 26. 6. 2014

  Do galérie „Hudba na viac spôsobov“ vých.koncert (26.6.) boli pridané fotografie.

  Dňa 26.6.2014 sa v areáli našej školy uskutočnil výchovný koncert s názvom „Hudba na viac spôsobov“. Na koncerte vystúpili známi protagonisti - Miroslav Fančovič a Barbora Balúchová, ktorí nám zaspievali chytľavé slovenské a české piesne. Nálada na koncerte bola výborná, naši žiaci sa dobre zabavili a niektorí si aj zatancovali.

 • 15. 6. 2014

  Do galérie Dopravná výchova 3.A a 3.B (6.6.) boli pridané fotografie.

  Dňa 6.6.2014 (piatok) sa v dopoludňajších hodinách na ZŠ v Špačinciach uskutočnila dopravná výchova pre žiakov 1. stupňa. Žiaci najprv absolvovali teoretickú časť a po nej si mohli vyskúšať nadobudnuté poznatky na pripravenom dopravnom ihrisku. Inštruktor pripravil pre deti  na ihrisku TJ Špačince simulovanú dopravnú premávku, ktorá mala deti pripraviť na reálnu situáciu v doprave. Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa na kolobežkách stali účastníkmi cestnej premávky. Okrem jazdy si mohli vyskúšať aj prácu policajta, ktorý riadi premávku. Deťom sa takéto spestrenie vyučovania veľmi páčilo a okrem zážitkov si odniesli aj potrebné vedomosti a skúsenosti.

 • 12. 6. 2014

  Do galérie Škola v prírode Čremošné (2.-6.) boli pridané fotografie.

  V dňoch 2.6. – 6.6.2014 sa žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ v Špačinciach (v počte 25 žiakov) zúčastnili školy v prírode v horskom hoteli Bartoška v Čremošnom, okr. Turčianske Teplice. Vedúcimi školy v prírode boli Beáta Čáliková, Mgr. Poláčková a Mgr. Regína Vallová. Žiaci získali nové vlastivedné poznatky o krásach a histórii Slovenska. V rámci poldenných exkurzií navštívili Arborétum Mlyňany, Kremnicu, Národné múzeum v Martine, múzeum Matice slovenskej a skanzen ľudovej architektúry, kúpeľné mesto Turčianske Teplice a ZOO Bojnice. Na školu v prírode budú všetci zúčastnení žiaci ešte dlho spomínať s nezabudnuteľnými a neopakovateľnými zážitkami.

 • 16. 6. 2014

  Do galérie Výlet na Katarínku a Planinku (4.6.) boli pridané fotografie.

  Žiaci tretieho ročníka s pani učiteľkou Mgr. Bokorovou a Mgr. Kollárovou sa vybrali na školský výlet do prírody. Pani učiteľky naplánovali turistickú trasu s cieľom Katarínka a Planinka. Aby si prírodu vychutnali naplno,  prešli sa pešo na zrúcaninu kostola a kláštora Katarínka, ktorá patrí medzi známe kultúrne pamiatky v našom okolí. Tu sa mohli oboznámiť s históriou tejto zrúcaniny a dosýta si vychutnať nádhernú prírodu Malých Karpát pri Dechticiach. Deti sa prešli cez lesné cestičky a potom už  na nich čakali zvieratká na Planinke. S pani učiteľkami sa vonku zahrali rôzne športové hry, zasúťažili si a povozili sa na koňoch. Deti strávili naozaj veľmi príjemné popoludnie bohaté na nové zážitky.

 • 8. 6. 2014

  Do galérie Plavba dračími loďami v Trenčíne (4.6.) boli pridané fotografie.

  Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa dňa 4.6.2014 s pani učiteľkami - Ing. Podmakovou, Mgr. Jakabovičovou a Mgr. Kalinayovou zúčastnili školského výletu v Trenčíne. Po obhliadke hradu mali možnosť plavby loďkami, ktoré si sami veslovali. Výlet sa deťom a pani učiteľkám veľmi páčil, najmä však spomínaná plavba loďou.

 • 4. 6. 2014

  Do galérie Ranč pod Babicou - Bojná (3.6.) boli pridané fotografie.

  V utorok 3.6.2014 boli žiaci 1. a 2. ročníka na školskom výlete v Bojnej, kde navštívili Ranč pod Babicou. Pod dozorom pani učiteľky Mgr. Rajnicovej a Mgr. Kolenčiakovej si deti popozerali rôzne zvieratká, zahrali sa hry a odfotili sa s rôznymi sochami zvierat vyrezávaných z dreva. Aj keď nám počasie na výlete nie veľmi prialo, deťom to nepokazilo radosť z navštívenia tohto pekného miesta a nechýbal im po celý deň šťastný úsmev na tvári.

 • 1. 6. 2014

  Do galérie MDD (30.5.) boli pridané fotografie.

  MDD sme tento rok na našej škole oslávili v piatok 30.5.2014. Na túto príležitosť sme pre deti miesto vyučovania prichystali program v podobe kultúrnych a športových aktivít. Na školskom ihrisku si žiaci zasúťažili vo Vybíjanej a v súťaži „Penaltový kráľ“. V telocvični sa o 9.00 hodine začal výchovný koncert s názvom „Aké miesto dávame rockovej hudbe“ od umeleckej agentúry V. Čekovský. Na koncerte zazneli najznámejšie piesne od slovenských a českých interpretov, ktoré nenechali nikoho dlho sedieť a parket sa začal zapĺňať tanečníkmi spomedzi našich žiakov. S deťmi si zatancovali aj naše pani učiteľky, ktoré sa zapojili do súťaže „o najlepšie tančeky“. Atmosféra na koncerte bola výborná, každý si prišiel na svoje.  Po koncerte zástupkyňa školy Mgr. Haščíková vyhodnotila viaceré matematické súťaže ako KLOKAN, KLOKANKO, VŠETKOVEDKO, MAX a MAXÍK. Okrem týchto súťaží boli vyhodnotené najlepšie triedy v zbere papiera. Päť najlepších žiakov v zbere dostalo diplomy a pekné hodnotné ceny. O 10.30 hod. nás prišli navštíviť pracovníci hasičského útvaru EBO Jaslovské Bohunice, ktorí nám predviedli ukážky techniky, výzbroje a zásahu pri hasení požiaru. Každé dieťa si v tento deň odnieslo zo školy sladkosti od našich sponzorov a k tomu aj pekný zážitok.

  Penaltový kráľ - súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov         

  Umiestnenie:

  1. miesto: Jančovič 9.B

  2. miesto: Schatz 7.A

  3. miesto: Temer 8.A

 • 1. 6. 2014

  Do galérie Pyžamová párty (29.6.) boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 29.5.2014 sa deti v ŠKD zabavili s polu s pani vychovávateľkou Mgr. Kolenčiakovou a pani Čálikovou na Pyžamovej párty. Deti si priniesli z domu pyžamká a občerstvenie. Na párty si deti  zasúťažili, zatancovali a pochutili si na prinesených dobrotách.  

 • 25. 5. 2014

  Do galérie Súťaž mladých záchranárov (21.5.) boli pridané fotografie.

  Naši žiaci sa pod vedením Mgr. Kalinayovej zúčastnili v stredu 21.5.2014 krajskej súťaže „Mladých záchranárov“ v Dunajskej Strede. Táto súťaž predchádzala okresnou súťažou konanou 10. októbra 2013, kde naši žiaci získali pekné 2. miesto a postup do krajského kola. Tento rok reprezentovali Základnú školu Špačince Adriana Lehutová, Sára Adamčíková, Róberth Tóth a Lukáš Jankovič. Poskytovanie prvej pomoci, hasenie požiarov, streľba zo vzduchovky, používanie plynových masiek a orientácia v prírode boli praktickými úlohami v súťaži, ktoré dopĺňal vedomostný test z týchto okruhov. Súťaž je nielen prestížnou súťažou, ale aj spôsobom ako sa deti naučia o seba postarať v prípadoch mimoriadnych udalostí.

 • 27. 5. 2014

  Do galérie Exkurzia SKANSKA (14.5.) boli pridané fotografie.

  Dňa 14.5.2014 triedy 3.A a 3.B s pani učiteľkou Mgr. Kollárovou a Mgr. Bokorovou boli na exkurzii v stavebnej firme SKANSKA v Šelpiciach. SKANSKA každý rok organizuje Týždeň bezpečnosti práce a preto aj táto exkurzia bola zameraná na prezentáciu spojenú s BOZP. Žiaci sa najskôr oboznámili ako sa bezpečne pohybovať na stavbe. Dozvedeli sa aké bezpečnostné pravidlá sa musia na stavbách dodržiavať. Mohli si vyskúšať ochranné pomôcky, ktoré nosia pracovníci na stavbe. Nakoniec si mohli vyskúšať ako sa pracuje so strojmi, ktoré táto firma používa pri práci. Exkurzia bola zaujímavá, žiakom sa veľmi páčila. Odchádzali s novými vedomosťami a peknými zážitkami.

 • Športové popoludnie (13.5.)

  Dňa 13.5.2014 sa v telocvični ZŠ Špačince uskutočnili stretnutia výberu žiakov  9.A,B  a žiakov školy v basketbale a florbale. Rozhodcom na turnaji bol Mgr. Pádej.

   

          Basketbal :

      Žiaci 9. A,B  :  výber 7, 8, 9 ročník   14 : 6  (6 : 4)

     9.A,B – Franko (12), Jankovič, Junas, Remenár, Tóth (2), Polakovič, Sersen, Palšovič

     7,8,9 – Hrebenár, Temer, Kopecký, Pálka (2), Nádaský (4), Schatz, Kristek

   

   

  Florbal:

  Žiaci 9. A, B  :  výber 6, 7, 8 ročník          6 : 1  (2 : 0)

  9.A,B: Franko (2), Polakovič (1), Tóth (3), Jankovič, Remenár, Okál, Sersen, Bažík, Palšovič

  6,7,8 : Podmaka (1), Vidlička, Hrebenár, Doborovodský, Filina, Bínovský, Temer, Schatz, Pančík    

         

 • 3. 5. 2014

  Do galérie Výlet v Kamennom mlyne (1.5.) boli pridané fotografie.

  Piatacká trieda prvý máj strávila v prírode s Mgr. Kalinayovou a Mgr. Klačovou. V Kamennom mlyne v Trnave deti zakladali herbáre, súťažili v hrách na lúke a podľa skautských pokynov zakladali ohne. Po ceste naspäť nacvičovali správanie sa pri výbuchu bomby a  uštipnutí hadom.

 • 3. 5. 2014

  Do galérie Talent ŠKD (24.4.) boli pridané fotografie.

  V ŠKD sme vo štvrtok 24.4.2014 hľadali „Talent ŠKD“. Do súťaže sa zapojili deti, ktoré sa nehanbili postaviť sa pred porotu a divákov a ukázať nám svoje schopnosti a záľuby. Ako na každej  talentovej show ani tu nechýbal spev, tanec, divadelná scénka, či hra na hudobnom nástroji. Súťažili tu nielen starší žiaci, ale s radosťou sa zapojili aj tí najmenší.

  Z prvého oddelenia sa stali víťazmi žiaci druhého ročníka - Simon Mitter a Juraj Rác, ktorí nám predviedli techniky z bojového umenia JUDA.  1. miesto získala aj Nela Mareková z 2.A, ktorá si toto miesto vytancovala pesničkou od Shakiry - Waka Waka.

  2. miesto si vybojovali žiaci prvého ročníka – Michal Demovič a David Baláž, ktorí nám tiež predviedli bojové umenie JUDO.

  3. miesto obsadili Henrieta Nádaská a Aneta Záhradníková z 2.A, ktoré nám objasnili pravidlá stolovania z historického pohľadu.

  V súťaži sa nám predstavili aj prváci - Maroš Horváth, Ema Uhlíková a Nina Vidová.

  Z druhého oddelenia sa stali absolútnymi víťazmi žiaci, ktorí nám zahrali divadelnú hru s názvom „Tri francúzske sestry“. V hre účinkovali títo žiaci: Ema Danielová (3.B), Zuzana Podmaková (4.A), Michaela Študencová (4.A), Miroslav Kolenič (3.A), Matej Slezák (3.B) a Keyboard piano hral Matúš Sedlák (3.B). Svojim dejom nás títo žiaci na chvíľu preniesli do Francúzska, kde sme mohli zažiť pravú atmosféru tejto zaujímavej krajiny.

  Vychovávateľky pani Čáliková a Mgr. Kolenčiaková odovzdali deťom diplomy a pekné ceny.

   

 • Vybíjaná mladších žiačok (29.4.)

  Žiačky 3. a 4. ročníka sa pod vedením Mgr. Bokorovej zúčastnili Školských majstrovstiev okresu vo vybíjanej mladších žiačok.  Súťaž sa uskutočnila v utorok 29.4.2014 v Ružindole. Našu školu  reprezentovali tieto žiačky: Študencová Michaela, Vajglová Dominika, Starečková Michaela, Sztruhárová Simona, Podmaková Zuzana, Polešenská Laura, Ivančíková Ľubica, Škorubová Carolína, Luščanová Sofia, Danielová Ema a Palšovičová Aneta. Žiačky vybojovali pre našu školu pekné 2. miesto.  

  Umiestnenie:

  1. miesto: ZŠ s MŠ Ružindol

  2. miesto: ZŠ s MŠ Špačince

  3. miesto: ZŠ s MŠ Boleráz

 • Vybíjaná mladších žiakov (25.4.)

  Žiaci 3. a 4. ročníka sa pod vedením Mgr. Bokorovej zúčastnili súťaže vo Vybíjanej mladších žiakov, ktorá sa konala v piatok 25.4.2014 vo Voderadoch. Za našu školu súťažili: Žitný Maroš, Jurányi Jozef, Baláž Filip, Jurányi Pavol, Šurina Lukáš, Štancel Adrián, Kolenič Miroslav, Šaradín Marek, Mesároš Pavol, Mesároš Peter a Sedlák Matúš. Naša škola sa umiestnila na 3. mieste.

  Výsledky:    Skupina:  TRNAVA – VIDIEK

  ZŠ Zeleneč – ZŠ Špačince 2:0

  ZŠ Špačince – ZŠ Voderady 2:0

  ZŠ Špačince – ZŠ Križovany 0:2

   

  Umiestnenie:

  1. miesto: ZŠ s MŠ Zeleneč
  2. miesto: ZŠ s MŠ Križovany
  3. miesto: ZŠ s MŠ Špačince         
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Špačince
  Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
  Ulička 292, 919 51 Špačince - Materská škola
 • +421 33 5573 136 - riaditeľ, zástupca, fax
  +421 33 5340 240 - ekonómka
  +421 33 5573 188 - vedúca jedálne
  +421 33 5573 156 - materská škola

Fotogaléria