Navigácia

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny 30.10. – 2. 11.2014,
  vyučovanie sa začína 3.11.2014 (pondelok)

   

 • Uskutoční sa...

  NOVEMBER

  • 3.11.2014 (pondelok) sa v ŠJ zo sanitárnych dôvodov nevarí
  • 4.11.2014 (utorok) Deň školských knižníc na 1. stupni
  • 4.11.2014 (utorok) Divadelné predstavenie v ŠKD „Dobrodružstvo kapitána Kotvičku“ od 14.00 - do 15.00 hod.

   

 • Deň školských knižníc - OZNAM

  Dňa 4.11.2014 (utorok) sa uskutoční na 1.stupni

  Deň školských knižníc. Žiaci si prinesú svoju najobľúbenejšiu knihu

  a môžu prísť v rozprávkových kostýmoch.

 • Výstava kníh - OZNAM

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa na našej škole v dňoch

  od 28.10. – do 11.11.2014 uskutoční výstava kníh spojená s predajom.

  Knihy budú vystavené v školskej knižnici na 1.stupni.

   

   

 • 29. 10. 2014

  Do galérie Halloween u prvákov (28.10.) boli pridané fotografie.

  Na hodine angličtiny a hudobnej výchovy sme cez hru a zážitok priblížili žiakom sviatok Halloween. Cez hru sa žiakom otvárajú nové pohľady na využitie cudzieho jazyka, pestuje sa národnostná tolerancia a rešpekt voči cudzím hodnotám.
  Žiaci sa naučili zopár nových slovíčok, znázorňovali pohybom pieseň a vypracovávali pracovné listy pod vedením triednych učiteliek p. Kollárovej a p. Poláčkovej.

 • 27. 10. 2014

  Do galérie Dopravné ihrisko (24.10.) boli pridané fotografie.

  V piatok 14. októbra 2014 žiaci 1. stupňa absolvovali dopravnú výchovu na futbalovom ihrisku v našej obci. Najprv si žiaci vypočuli  teoretickú časť a po nej si deti odskúšali praktickú časť v simulovanej dopravnej premávke.

 • 27. 10. 2014

  Do galérie Coca cola cup (23.10.) boli pridané fotografie.

  Na futbalovom ihrisku Tj Špačince sa 23.10.2014 odohral futbalový turnaj Coca cola cup. Vedúcou nášho chlapčenského družstva bola Mgr. Klačová.


  Umiestnenie:

  1. miesto:  ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou
  2. miesto: ZŠ s MŠ Špačince
  3. miesto: ZŠ s MŠ Smolenice

  4. miesto: ZŠ s MŠ Ružindol

   

 • 21. 10. 2014

  Do galérie Deň jablka (21.10.) boli pridané fotografie.

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Chcem sa vám úprimne poďakovať za spoluprácu pri organizovaní akcie „Deň jablka“.  Vaše ratolesti strávili deň v škole, ktorý si budú určite pamätať dlhé týždne. Prváci prvýkrát súťažili so staršími kamarátmi, niektorí starší žiaci prvýkrát cítili na pleciach bremeno zodpovednosti nielen za seba.

  Som si však istá, že tento deň si budeme pamätať na dlhú dobu aj my - pedagogický zbor, pretože vďaka Vám sme zažili aj chvíle prekvapení a úžasu.

  Vy ste napiekli pre deti vyše 75 druhov jablkových koláčov, poslali ste niekoľko desiatok litrov domácich jablkových štiav a jablčných džúsov, niekoľko kompótov, detských výživ, sušené jablká... nazberali sme približne 800 kusov jabĺk. Aby sa koláče zmestili na stoly, museli sme nachystať školské lavice z jednej celej triedy. Vy ste pripravili deti do školy s jablkovou vstupenkou a dohliadli na ošatenie detí vo farbách jablka.

  Dnešná doba je náročná nielen finančne ale aj na výchovu detí. Uvedomujeme si, že nie pre každú rodinu je jednoduché investovať aj do iných detí špačinskej školy. Sme si však istí, že zároveň ste investovali aj do budovania vzťahov medzi rovesníkmi, vzájomnému si pomáhaniu a zdravému súťaženiu.

  Zároveň chcem vyjadriť srdečnú vďaku vedeniu školy za príležitosť, inšpiráciu a podporu v rôznych formách. Priateľom školy za sponzorské dary, všetkým pracovníkom v škole, pretože dnes sa do akcie zapojili naozaj všetci, a v neposlednom rade našim drahým deviatakom, ktorý miesto toho, aby získavali možnosť koštovať zo spomínaných dobrôt, nezištne pomáhali na súťažných stanovištiach mladším spolužiakom.

  Mgr. Anna Kalinayová

 • 20. 10. 2014

  Do galérie Turistický krúžok - Smolenice (19.10.) boli pridané fotografie.

  Jesennú krajinu Malých Karpát obdivovali naši turisti zo školy pod vedením Mgr. Kalinayovej. Prešli sa po Smoleniciach, opiekli si obed na ohni, nakŕmili kačice na jazere a vyšantili sa pri lesnej schovávačke.

 • 13. 10. 2014

  Do galérie Šarkaniáda (13.10) boli pridané fotografie.

  Areál našej školy sa v pondelok popoludní rozjasnil dúhovými farbami lietajúcich šarkanov, ktoré si do školy priniesli žiaci 1. – 6. ročníka.  Deti spolu so svojimi triednymi učiteľmi šarkanov rozlietali a pozorovali ako sa hrdo týčia nad ihriskom školy.

 • 27. 10. 2014

  Do galérie Vyučovanie u prvákov boli pridané fotografie.

  Takto sa naši prváci zapojili do vyučovacieho procesu pod vedením triednej pani učiteľky Mgr. Kollárovej.

 • 16. 10. 2014

  Do galérie Prázdninový denníček boli pridané fotografie.

  V ŠKD 2. pod vedením vychovávateľky Mgr. Oľgy Kolenčiakovej sa uskutočnila súťaž „Prázdninový denníček“. Úlohou detí bolo vyrobiť vlastný denník a zapísať do neho svoje najzaujímavejšie zážitky z letných prázdnin a doplniť ich peknou kresbou. Najkrajší denníček vyrobili a zaslúžene si získali 1. miesto Kristína Krchnárová a Henrieta Nádaská z 3.A. Druhé miesto získali Aneta Zahradníková a Selena Landrišič z 3.A a Ema Uhlíková z druhého ročníka. Na treťom mieste sa umiestnili Dominika Šeligová a Klára Rábarová z 3.A a Michal Náther z 2.A.

   

 • Sedem trpaslíkov (11.10.)

  V sobotu 11.10.2014 navštívili žiaci na krúžku Mladého cestovateľa kino Hviezda v Trnave pod vedením pani vychovávateľky Čálikovej.  Deti si pozreli dobrodružný  rozprávkový príbeh „Sedem trpaslíkov“.  Po  návšteve kina si spestrili popoludnie peknou prechádzkou po námestí Trnavy.

   

 • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

    

   

  Poradie tried podľa najvyššieho priemeru nazbieraného papiera na žiaka príslušnej triedy

     

   

              Najlepší jednotlivci

   

  ĎAKUJEME

   

   

     

 • 4. 10. 2014

  Do galérie Didaktické hry 1. stupeň (3.10.) boli pridané fotografie.

  V piatok 3.10.2014 prišli žiaci do školy športovo oblečení, aby mohli absolvovať didaktické hry a účelové cvičenie s pestrým programom. Témou tohto dňa bola „Ochrana človeka a prírody“. Cieľom účelového cvičenia bolo rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity, výchova k ochrane zdravia a ochrane životného prostredia, bezpečné správanie sa v prírode a na cestných komunikáciách.

  Program tohto dňa bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa žiaci oboznámili s témami ako sú riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu. Po skončení teoretickej časti bola vyhlásená mimoriadna udalosť. Po nej nasledovala praktická časť dňa, ktorú tvorili didaktické hry v teréne. Žiaci plnili úlohy na pripravených stanovištiach. Hádzali granátom na cieľ, určovali stromy, odskúšali si prenášanie raneného, určovali a pomenovávali zvieratá nachádzajúce sa vo voľnej prírode, zdolávali prekážkovú dráhu a určovali dopravné značky.

 • 3. 10. 2014

  Do galérie Deň zvierat (2.10.) boli pridané fotografie.

  2. októbra si pripomíname svetový deň hospodárskych zvierat, ktorý bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby. Šiestaci si tento významný deň pripomenuli návštevou akcie, ktorú usporiadala Kalokagatia Trnava. Videli rôzne domáce zvieratá, zúčastnili sa prednášky o hibernácii živočíchov v zimnom období a potešili sa divadielku o Sliepke a kohútikovi. 

   

 • 2. 10. 2014

  Do galérie Deň čitateľskej gramotnosti boli pridané fotografie.

  Žiaci z 1.A a 2.A vypracovávali v skupinkách pracovné listy zamerané na čitateľskú gramotnosť pod vedením triednych učiteliek Mgr. Poláčkovej a Mgr. Vallovej. Čitateľská gramotnosť nie je len schopnosť  prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti.

 • 3. 10. 2014

  Do galérie Súťaž záhradkárov (26.9.) boli pridané fotografie.

  Ako tradične aj tento rok sa na druhom stupni pod vedením Mgr. Kalinayovej uskutočnila súťaž a výstava o najlepšieho mladého záhradkára. Deti priniesli bohatú úrodu krásnych plodov, ktorá obohatila priestor školy pestrými farbami a rozvoňala celú budovu.

 • 1. 10. 2014

  Do galérie Deň dobrovoľníctva SKANSKA boli pridané fotografie.

  Posledný septembrový piatok sa v spoločnosti Skanska nesie v duchu nezištnej pomoci. V rámci pilotného ročníka projektu Podaj ruku 2014 - Deň dobrovoľníctva Skanska sa viac ako stovka zamestnancov rozhodla zapojiť do dobrovoľníckych aktivít naprieč celým Slovenskom i v Českej republike. Cieľom tohto dobrovoľníckeho programu je vytvoriť novú tradíciu dobrovoľníckej pomoci v spoločnosti Skanska. Dobrovoľníci pomáhali aj v našej obci s obnovou bezpečnostného prechodu pri Základnej škole.

  Dostupné na webovej stránke http://www.skanska.sk/sk/Novinky-Media/Zobrazi-poloku/?nid=tCRBbNwG

 • 1. 10. 2014

  Do galérie Veselé tekvice boli pridané fotografie.

  Žiaci 4.B s pani učiteľkou Mgr. Bokorovou skrášlili chodbu I. stupňa „veselými tekvičkami“ a výrobkami z rôznych prírodných materiálov. Práce detí boli vystavené aj v Kultúrnom dome v Špačinciach.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Špačince
  Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
  Ulička 292, 919 51 Špačince - Materská škola
 • +421 33 5573 136 - riaditeľ, zástupca, fax
  +421 33 5340 240 - ekonómka
  +421 33 5573 188 - vedúca jedálne
  +421 33 5573 156 - materská škola

Fotogaléria