Navigácia

 • Uskutoční sa...

  Máj

  • 8.5.2016 (nedeľa) Deň matiek – vystúpenie žiakov v KD
  • 10.5.2016 (utorok) Energoland Mochovce – žiaci 8. a 9. roč.
  • 23.5. – 27.5.2016 Školské výlety a exkurzie
  • 29.5. – 3.6.2016 Výlet do Londýna – žiaci 7. a 8. roč.

   

   

 • 27. 4. 2016

  Do galérie Špačinský jarný kros (26.4.) boli pridané fotografie.

  V utorok 26. apríla 2016 sa v areáli ZŠ Špačince uskutočnil XIX. ročník Špačinského jarného krosu so začiatkom o 11.45 hod. Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl z obcí Kátlovce, Jaslovské Bohunice, Ružindol, Dechtice, Dolná Krupá, Trstín, Dobrá Voda a Špačince.

  Kategória / dĺžka trate:     

  starší žiaci nar. 01.09.2000 a mladší          / 3 km

  staršie žiačky nar. 01.09.2000 a mladšie   / 1 km   

  mladší žiaci nar. 01.09.2003 a mladší        / 3 km

  mladšie žiačky nar. 01.09.2003 a mladšie / 1 km   

   

  Umiestnenie:

  • Kategória I starší žiaci

  Poradie:

  Škola

  Priezvisko a meno

  Čas

   

   

   

   

  1.

  ZŠ Dolná Krupá

  Hetteš Samuel

  2:26:00

  2.

  ZŠ Dolná Krupá

  Garažia Samuel

  2:39:00

  3.

  ZŠ Dobrá Voda   

  Michalička Marek

  2:43:00

   

  • Kategória II. staršie žiačky

  Poradie:

   

  Škola

   

  Priezvisko a meno

   

  Čas

  1.

  ZŠ Kátlovce

  Nádaská Petra

  3:06:00

  2.

  ZŠ Dolná Krupá 

  Baránková Adela

  3:07:00

  3.

  ZŠ Kátlovce

  Jančovičová Lenka

  3:11:00

   

  • Kategória III mladší žiaci      

  Poradie:

  Škola

  Priezvisko a meno

  Čas

   

   

   

   

  1.

  ZŠ Špačince

   Dobrodenka Samuel

   3:03

  2.

  ZŠ Trstín  

   Lipták Juraj 

   3:04:00

  3.

  ZŠ Špačince

   Štancel Adrián

   3:12

   

  •    Kategória IV. mladšie žiačky

  Poradie:

  Škola

  Priezvisko a meno

  Čas

   

   

   

   

  1.

  ZŠ Špačince

  Podmaková Zuzana

  3:13:00

  2.

  ZŠ Dolná Krupá  

  Mikušiaková Barbora

  3:15:00

  3.

  ZŠ Ružindol

  Penyaková Sabína

  3:39:00

 • 27. 4. 2016

  Do galérie Špačinský jarný kros I.stupeň (26.4.) boli pridané fotografie.

  Dňa 26. apríla 2016 o 10.00 hod. sa v areáli ZŠ uskutočnil XIX. ročník Špačinského jarného krosu pre žiakov I. stupňa ZŠ Špačince. Dĺžka trate bola cca 500 m.  Spolu bežalo 87 žiakov. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách:  

  A) mladší žiaci (I. – II. ročník)       

  B) mladšie žiačky (I. – II. ročník)     

  C) starší žiaci (III. – IV. ročník)        

  D) staršie žiačky (III. – IV. ročník)

   

  Umiestnenie:

  Kategória: mladší žiaci (I. a II. ročník), Bežalo: 23 žiakov           

  Poradie:

  Štartovacie

  Priezvisko a meno

  Čas

   

  číslo

   

   

  1.

  24

  Šprinka Ján

  1:53

  2.

  10

  Kolenič Tobias

  2:01

  3.

  26

  Valentovič Tomáš

  2:03

   

  Kategória: mladšie žiačky (I. a II. ročník), Bežalo: 24 žiačok      

  Poradie:

   

  Štartovacie

  číslo

  Priezvisko a meno

   

  Čas

  1.

  47

  Nabizada Naila

  2:06

  2.

  39

  Jurányiová Tereza

  2:07

  3.

  30

  Filinová Ema

  2:08

   

  Kategória: starší žiaci (III. a IV. ročník),  Bežalo: 22 žiakov     

  Poradie:

  Štartovacie

  Priezvisko a meno

  Čas

   

  číslo

   

   

  1.

  69

  Rác Juraj

  1:40

  2.

  52

  Demovič Michal

  1:49

  3.

  67

  Mitter Simon

  1:50

   

  Kategória: staršie žiačky (III. a IV. ročník),  Bežalo: 18 žiakov        

  Poradie:

  Štartovacie

  Priezvisko a meno

  Čas

   

  číslo

   

   

  1.

  87

  Šeligová Dominika

  1:52

  2.

  85

  Satinová Sabina

  1:55

  3.

  84

  Rábarová Klára

  1:57

   

   

 • 27. 4. 2016

  Do galérie Súťaž Mladý záchranár (20.4.) boli pridané fotografie.

  David Filina, Martin Vidlička, Nika Palkechová a Saška Miškolciová sa dňa 21.4. zúčastnili súťaže Mladý záchranár. Na súťaž žiakov trénovala Mgr. Kalinayová. V Kamennom mlyne v Trnave súťažilo spolu 20 družstiev. Žiaci si zmerali sily v týchto disciplínach: hasenie požiarov, pobyt v prírode, streľba zo vzduchoviek, prvá pomoc, používanie plynových masiek a vo vedomostných testoch. Spomínané družstvo obvodné kolo súverejne vyhralo a postupuje na celoštátne kolo. Chceme však poďakovať aj družstvu zloženému z Mini Nabizady, Paťky Sedlákovej, Paťovi Junasovi a Renému Domenymu, ktorí obsadili medailové tretie miesto.

  Mgr. Kalinayová

 • 23. 4. 2016

  Do galérie Deň Zeme (22.4.) boli pridané fotografie.

  V piatok sme si v škole pripomenuli významný deň, ktorý bol 22.4.2016 vyhlásený ako Deň Zeme. Školské učebnice sme v tento deň vymenili za pracovné náradie. Deti prišli do školy v pracovnom oblečení, aby sa zapojili do pracovnej brigády. Triedne pani učiteľky a žiaci z prvého stupňa zbierali v školskom areáli konáre, šišky, vytrhávali burinu, okopávali, sadili kvietky do skalky, polievali, zametali a hrabali suchú trávu. Žiaci z druhého stupňa okrem týchto prác pod vedením triednych učiteľov rýľovali, strihali kríky a vysádzali stromčeky. Každá trieda si na školskom políčku vysadila rôzne druhy zeleniny. Žiaci piateho ročníka vysadili samostatné políčko s rôznymi liečivými bylinkami. Všetky deti a učitelia svedomito pracovali, čím priložili ruku k tomuto spoločnému dielu. Cieľom dňa bolo skrášlenie školského areálu, rozvinúť u detí pozitívny vzťah k prírode a k svojmu okoliu, vyskúšať si praktické zručnosti a poukázať na potrebu kolektívnej spolupráce a radosť z dosiahnutého výsledku.

  Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do práce zapojili

  s veľkou chuťou, odhodlanosťou a zodpovednosťou.

  Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí prispeliku ku Dňu Zeme

  okrasnými kvietkami, rôznymi bylinkami

  a semienkami zeleniny na sadenie.

   

  Mgr. Oľga Kolenčiaková, Beáta Čáliková

 • Penaltový kráľ v ŠKD

  ŠKD 1.

  Umiestnenie:

  1. miesto: Marko Ščepka
  2. miesto: Šimon Januščák
  3. miesto: Marcus Slezák

  Brankárom bol Adam Červený.